Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

STZAGORA.NET
*
Във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане – София за изискване при отпускане на социални помощи и добавки, лицата с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция “Социално подпомагане” експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в сила”.

За да се постави този гриф е необходимо да се изчака законоустановеният срок за обжалване от заинтересованите страни:

• Освидетелстваното лице
• Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)
• Агенция за социално подпомагане
• Агенция за хората с увреждания
• Работодател на освидетелстваното лице.

Информация относно приключил срок за обжалване заинтересованите могат да получат в Регионална здравна инспекция – Стара Загора на телефон 042 601 995, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн