Покойният Велко Вълканов беше категоричен: Служебното правителство трябва да е политически неутрално и да не обслужва интересите на една или друга партия

STZAGORA.NET
*

Велко Вълканов

Покойният изтъкнат български юрист Велко Вълканов, светла му памет, даде навремето* следното определение за това, що е служебно правителство:

“Служебното правителство е не просто временно. В определен смисъл то е непълноценно правителство. Макар и дефинирано като правителство, то все пак не е същинско правителство. То е сурогатно образувание. То има правното положение – нека си позволя тази аналогия – на кметския наместник, който не е кмет, а е само служител, поставен на мястото на кмета. Служебното правителство не е правителство, а само временно създадена държавна структура, поставена на мястото на правителството. В съответствие с това разбиране можем да кажем, че и служебните министри не са същински министри. Те са длъжностни лица, поставени на мястото на министрите. Те не носят никаква политическа отговорност за приетите от тях решения. Недопустимо обаче трябва да е политически неотговорни лица да приемат политически отговорни решения, т.е. такива решения, за които в крайна сметка ще отговаря самата държава и следователно всички нейни граждани. Доколкото е политически неотговорно, служебното правителство във всички случаи трябва да е политически неутрално. То е задължително надпартийно правителство, което означава, че то не обслужва (няма право да обслужва) интересите на една или друга политическа партия.

Крайният извод е, че служебните министри са просто високопоставени чиновници, натоварени за определен период от време с функциите на същинските министри, и нищо повече. Те са граждански комисари, на които е възложено временно изпълнението на определена държавна задача.

Може изобщо да се каже, че служебното правителство има всъщност строго съхранителна функция. То трябва да съхрани държавата за времето на своя мандат, като я предаде на легитимния представител на суверена – Народното събрание, в онзи вид, в който я е приело. То не бива да си позволява същности промени в държавата политика и държавното устройство. Съвършено неприемливо е няколко произволно назначени от президента лица да вършат това, което по Конституция трябва да вършат парламентът и избраното от него правителство.”
——-
* Текстът е част от статия на Велко Вълканов в сайта на Българския антифашистки съюз bas-bg.org
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн