Община Стара Загора в подготовка за зимния период – заседание на Щаба за защита при бедствия

STZAGORA.NET
*
На заседание на Щаба за защита при бедствия в Община Стара Загора беше направен преглед на готовността за устойчиво функциониране на общинските структури при възникване на неблагоприятни метеорологични условия през зимния сезон на 2016/2017 г.

Участниците разгледаха комплекс от последователни и взаимно свързани процедури, насочени към подготовка на специализираната техника за зимно поддържане на пътната мрежа, уточняване на задачите на специализираните органи за реагиране при възникване на инциденти, обезпечаване на функционирането на градския и междуселищен транспорт, техническото обслужване на отоплителните системи в училища и детски градини и други специфични дейности.

За зимния сезон на 2016/2017 г. Община Стара Загора разпредели пешеходните зони и пътната мрежа в града, за зимно поддържане и снегопочистване, между общинската администрация и ”Грийн партнърс” – БКС, с цел създаване на организация за работа и осигуряване на нормално функциониране на всички обществено обслужващи системи. Своевременната поддръжка на пътната мрежа ще се осъществява чрез обработване с химически вещества и последващо отстраняване на снежната покривка. „Грийн партнърс“ разполагат с 8 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на химически продукти, 2 само за химически продукти и 3 за ръчно разпръскване.

Дейностите за зимно поддържане на пътната мрежа IV (четвърти) клас ще се изпълняват от ПИ ЕС АЙ АД, което разполага с 9 специализирани машини за почистване на сняг и 11 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване. Въведената организация за зимно поддържане е по системата на агенция ”Пътна инфраструктура”, с разработени критерии за оценка на качеството на зимното поддържане и система за контрол.

На 17.11.2016 год. се проведе технически преглед на специализираната техника за зимна поддръжка ПИ ЕС АЙ АД, а на 25.11.2016 год. на ”Грийн партнърс” – БКС. Представената техника е готова за експлоатация при зимни условия. Специализираните машини са технически изправни. От 01.12.2016 год. ще се въведе денонощно дежурство на техниката за зимно поддържане.

Осигурено е надеждното функциониране на системата за проследяване –GPS, която позволява проследяване в реално време на работата на всяка машина. Предвидено е при силни ветрове, част от общинската пътна мрежа да се забранява за използване, като се обозначава по подходящ начин.

Улиците в малките населени места ще се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини, е предвидено машини на ПИ ЕС АЙ АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки. Отоплителните системи на автобусите за градски транспорт са технически изправни. За наемане на специализирана техника за зимното поддържане на проходимостта на улиците в селата от Община Стара Загора, на кметовете и кметските наместници е предоставена сума, в размер на 200 лв. За населените места, в които няма такава техника ще се използват възможностите на пътно-поддържащите фирми.

През февруари – март 2016 год. ще се проведе обучение с кметовете и кметски наместници на населени места, за запознаване с изискванията на Закона за защита при бедствия и за усвояване на правилата за поведение при бедствия

Извършени са ремонтни дейности по четвъртокласната пътна мрежа и по улиците на Стара Загора. Предприети са активни действия за подобряване на отводнителните системи в част от населените места от общината. Проведени са мероприятия за съгласуване на дейностите с РУ ”Полиция”, РС ”Пожарна безопасност и защита на населението”, Втора механизирана бригада и други организации, както и с търговските дружества за използване на инженерно – строителна техника.

В заседанието участваха секретарят на общината Делян Иванов, директори на дирекции и началници на отдели, представители на РЗИ, РС ПБЗН, ОД МВР, EVN, ВиК, Втора механизирана бригада, почистващите фирми и др.
#бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн