Живко Тодоров: Хубавото е, че в Стара Загора инвестициите са постоянни

STZAGORA.NET
*
За реализацията на проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) Стара Загора ще разчита на 52 653 000 лв. от ОП “Региони в растеж 2014 – 2020″. Кои са по-мащабните проекти, включени в Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР, и кои от тях ще стартират още през 2016 г.?
- През новия програмен период община Стара Загора предвижда да разгърне мащабна строителна дейност за подобряване на градската среда, обществения транспорт, образователната и социалната инфраструктура.

Над 7 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяване на емблематичния за старозагорци парк “Митрополит Методий Кусев” (“Аязмото”).
Проектът обхваща историческата част и охранителната й зона, където ще бъдат възстановени и рехабилитирани зелените площи и растителните масиви, шадраваните по централната алея, “Малкото Аязмо”, Алековият кът, детските и спортните площадки, алейното осветление. Планирани са множество нови атракции като велопарк и велотрасета, екопътеки, зелени маршрути и др.

За модернизиране на Зоопарка и Летния театър,
които попадат на територията на парк “Аязмо”, разработваме самостоятелни бизнес проекти, с които ще кандидатстваме за финансиране от новия Фонд за градско развитие за Южна България. Община Стара Загора има натрупан опит по програма JESSICA с реконструкцията на Централния кооперативен пазар, общинския стадион в кв. “Кольо Ганчев” и закрития плувен басейн.

Близо 9 млн. лв. ще инвестираме в благоустрояване на пешеходната зона
по бул. “Цар Симеон Велики” и площада пред общината. Проектът на млади старозагорски архитекти предлага модерен и иновативен подход при тяхното оформление, с хармонична визия, богато озеленяване и специално отношение към елементите на градския дизайн. Организирани са различни по тематика зони, места за рекреация, цветни и водни площи, велоалеи. В пространството пред общината е обособена постоянна сцена за провеждане на мероприятия на открито с голям екран. Предвидена е единна настилка от дълготраен бял гранит.

13 млн. лв. са предвидени за втората фаза на проекта за интегриран градски транспорт.
Единият компонент е за подобряване на пътната инфраструктура и включва разширение на пътния надлез по бул. “Патриарх Евтимий” над жп линията. През този силно натоварен участък минават две тролейбусни линии и една автобусна линия, които обслужват южната промишлена зона, кв. “Кольо Ганчев” и АПК. Предвижда се изграждане на четвърта лента на пътното платно за превозните средства на градския транспорт. Стойността на инвестицията е 4 млн. лв.
В надграждането на системата на интегрирания градски транспорт сме включили въвеждане на автоматизирана система за електронно таксуване на пътниците и изграждане и внедряване на интелигентна система за контрол на трафика.

В енергийно обновление на образователна инфраструктура
– общо 4 училища и 2 детски заведения, са заложени близо 15 млн. лв. в инвестиционната програма. Това са СОУ “Железник”, ГПЧЕ “Ромен Ролан”, СОУ “Иван Вазов”, ОУ “Веселин Ханчев”, както и ОДЗ “Звънче” и ОДЗ “Звездица” в кв. “Железник”.
Отделно община Стара Загора готви два проекта за образователна инфраструктура на професионални учебни заведения по приоритетна ос 3 на ОП “Региони в растеж”. Със средства в размер на 1.4 млн. лв. ще бъде ремонтирана Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, а с 1.3 млн. лв. – Професионалната гимназия по ветеринарна медицина.

Имаме проектна готовност за реновиране на Драматичен театър “Гео Милев”
Предвижда се реконструкция, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и частични реставрационни дейности за сградата, паметник на културно-историческото наследство.
С общински средства смятаме да модернизираме концертната зала на Синдикалния дом, която е с капацитет около 700 места. Със съдействието на КАБ – Стара Загора, ще проведем архитектурен конкурс, за да изберем най-доброто проектно решение. Залата се нуждае от цялостен ремонт, тъй като не отговаря на съвременните противопожарни норми, а градът има нужда от още една модерна сцена наред с операта.
До края на годината за всички тези проекти ще бъдат обявени обществените поръчки за изпълнители и се надявам напролет да стартират реални строителни дейности.

Вече е в ход проектирането на разширение на новия парк върху останалите 40 дка от казармения терен. Кога планирате да стартирате неговата реализация?
- С присъединяването на новите 40 дка паркът в кв. “Казански” ще се превърне в най-големия парк у нас, изграден след 1989 г. Общата му площ ще бъде 130 дка, като от тях сме заделили 20 дка за новата многофункционална спортна зала.
В края на март обявихме архитектурен конкурс за проектиране на новата зона за спортни дейности и отдих и за продължението на ул. “Христо Ботев” с цел осъществяване на връзка между ул. “Одринска епопея” и ул. “Капитан Петко войвода”. Професионално жури с представители на САБ и КАБ избраха най-доброто проектно предложение. Надяваме се до края на годината да имаме одобрен работен проект с разрешение за строеж. В началото на 2017 г. ще обявим обществена поръчка за изпълнител и в рамките на 6-7 месеца планираме да изградим парка заедно с новата отсечка от бул. “Христо Ботев”. Общата инвестиция е в размер на 5 млн. лв. и за нейното осигуряване разчитаме на държавна подкрепа.

Какви са параметрите на новата спортна зала и как ще осигурите нейното финансиране?
- Искаме да построим многофункционална спортна зала, която да може да се самоиздържа и да отговаря реално на нуждите на града. В страната се изградиха вече доста големи спортни съоръжения, за които обаче няма чак толкова много спортни форуми от международна величина, които да им осигуряват целогодишна натовареност.
По наши проучвания на Стара Загора й трябва зала с капацитет 2000 души. Смятаме да реализираме проекта чрез публично-частно партньорство. Искаме да привлечем като съинвеститори големи спортни и други търговски вериги. Община Стара Загора ще участва с терена от 20 дка, разположен в югоизточната част на парка, в близост до продължението на ул. “Христо Ботев”, и с по-малък финансов ресурс. Имаме идеен проект, но той трябва да се доразвие. Все още не сме решили дали да обявим архитектурен конкурс за новата зала. Като начало трябва съвместно с КАБ да изготвим детайлно планово задание на базата на конкретни инвеститорски изисквания. На този етап смятаме, че има осигурени достатъчно паркоместа в зоната и не е необходимо да проектираме етажен паркинг до залата, каквито бяха първоначалните ни намерения.

Наскоро завършихте изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Какви нови проекти предвиждате в областта на екологичната инфраструктура?
- Най-важният проект е рекултивацията на старото сметище на “Мандра баир”, което замърсява околната среда, и незабавно трябва да пристъпим към неговото закриване.
Новоизграденият високотехнологичен Център за управление на отпадъците край с. Ракитница, втори по големина в България, отговаря на всички съвременни изисквания за опазване не само на почвите и водата, но и на въздуха.
Смятам, че проблемът с отпадъците не трябва да е ангажимент само на общините, но и на държавата. Специално за регион Стара Загора би било икономически целесъобразно да се изгради на площадката на ТЕЦ “Марица-изток 2″ един нов блок за комбинирано производство на енергия чрез изгаряне на неопасни битови отпадъци по най-съвременни екологично чисти методи. Там има напълно изградена довеждаща инфраструктура, далекопроводи. С евтиния ток ще могат да се захранват областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково. Този проект е най-доброто, което държавата може да направи за справяне с натрупания отпадък, и без това от години нямаме инвестиция в нови енергийни мощности.
Вече имаме създадена ВиК асоциация на общините от регион Стара Загора и сме в готовност да усвояваме инвестиционния ресурс, който ще ни бъде отпуснат в следващите години за подобряване на водната инфраструктура. Предстои ни да изградим в кв. “Лозенец” канализация, с което проблемите на града се решават напълно. По ПУДООС подменихме ВиК мрежата в кв. “Самара 3″, а до края на годината и в кв. “Три чучура-север”.

Как се отразяват инвестициите в градската среда и инфраструктурата, за подобряване на бизнес климата в община Стара Загора?
- Хубавото е, че в Стара Загора инвестициите са постоянни. През септември международната рейтингова агенция Standart&Poor’s потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на община Стара Загора. Той остава ВВ+ със стабилна перспектива.Наблюдава се непрекъснато разширение и технологично обновление на компании, които вече работят в нашата община – например “Стандард Профил”, “Градус”, “Панхим”.Сега очакваме канадската мегакомпания “Магна Пауъртрейн” (Magna Powertrain) да стъпи в Стара Загора. Тя е готова да купи общински терен от 60 дка за изграждане на втория си завод у нас, след този в “Индустриална зона Раковски”.
Сериозен проблем в Стара Загора е липсата на свободна работна ръка, тъй като безработицата е едва 4.3%. Това силно ограничава привличането на големи индустриални компании, като “Язаки” например, които искат да инвестират в заводи с 1000 – 2000 души персонал.
Има сериозен интерес към изграждането на карго терминал на летище Стара Загора, предстоят преговори в Министерството на икономиката.

Визитка
Живко Веселинов Тодоров е роден е на 21 септември 1981 г. в гр. Стара Загора. Завършва ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, с английски и немски език и Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Европеистика”. Работил е като експерт в изготвянето и управлението на проекти за кандидатстване по програми на ЕС.Избран е през 2009 г. за народен представител от ПП ГЕРБ, от 29 юли 2009 г. до 5 май 2010 г. е заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана, като от 5 май 2010 г. до 2 септември 2010 г. е неин председател. От 2 септември 2010 г. до момента е член на Комисията по външна политика и отбрана.От 4 септември 2009 г. до 26 януари 2011 г. е ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.Кмет втори мандат, издигнат от ГЕРБ.
(http://infrastructure.bg)
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн