„Мини Марица-изток“ ЕАД с подновена лицензия за търговия с електроенергия

STZAGORA.NET
*
Комисията за енергийно и водно регулиране издаде на „Мини Марица-изток“ ЕАД Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-480-15 от 20.10.2016 г., с която продължава правата на Дружеството да търгува с електрическа енергия, с цел реализиране на икономии. Още по-голяма ефективност ще се осъществи чрез Лицензията, когато сделките на борсата започнат да се извършват в рамките на деня. В средата на 2017 г. би трябвало да се реализират сделки на борсата с покупка и продажба на всеки час.

Подготовката на „Мини Марица-изток“ ЕАД за участие в електроенергийния борсов пазар започва още преди 10 години. Първата си лицензия за търговия с електроенергия Дружеството получава на 20 ноември 2006 година, издадена от ДКЕВР с решение № 1-213-15/ 20.11.2006 г. Чрез използването на възможностите, предлагани от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД, се очаква реализирането на допълнителни икономии от участието на Дружеството в нея.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн