Омбудсманът Мая Манолова настоя за по-бърза промяна в устройствения план на Стара Загора и за забрана на строителството в “Бедечка”

STZAGORA.NET
*
С документирани заплахи, отправени в социалните мрежи срещу защитници на парка, ще бъде сезирана прокуратурата, предупреди Манолова
*
Националният омбудсман Мая Манолова посети и разгледа в петък старозагорския парк “Бедечка”, придружена от екозащитници. Специално внимание тя е обърнала на строежите на 5 сгради в северозападната му част и подготовката за строителство на още три. След видяното на място Манолова потвърди, че заключенията й са в унисон с взетото от Общинския съвет на 29 септември решение за преразглеждане на Общия устройствен план на Стара Загора и на Подробния устройствен план на “Бедечка”, и че очаква неиздаване на допълнителни и последващи разрешения за строеж по досегашния ПУП.

Манолова заяви, че би подкрепила с експертиза гражданите на Стара Загора да реализират своите права и че ще отправи препоръка към местните власти да издадат забрана, с която да се прекрати строителството в парка.

Анализът, който тя и експертите й са направили, сочи, че решенията, взети от ОбС през 2003 г., са “в откровено противоречие с тогавашния чл.9, ал. 2 от ЗУТ, според който не може да се променя предназначението на озеленени площи публична собственост, освен в случаите, в които се извършват публични инвестиционни строежи. Това не е този случай, което се вижда с просто око, като се проследят следващите решения на ОбС, че стъпка по стъпка, първо за зелени площи, после за зона за спорт и за атракции, на практика е заобиколен законът. Което, ако се тръгне в съдебни процедури, би могло да се стигне и до това, тези решения на ОбС на бъдат обявени за нищожни, тъй като нарушават императивна законова разпоредба.”

Националният омбудсман сподели пред медиите в Стара Загора и това, че защитниците на “Бедечка” са се оплакали от остри заплахи в социалните мрежи срещу тях заради гражданската им позиция. Това е било документирани със съхранени копия на съответните електронни страници, по които могат да бъдат проследени авторите на заплахите. Мая Манолова намира за недопустимо подобно поведение и заяви, че ще сезира правозащитните органи да бъдат взети мерки гражданите да не бъдат притеснявани и заплашвани. Тя допуска, и че служителите от администрацията на Общината ще бъдат подложени на сериозен натиск от подалите искания за издаването на разрешения за строеж преди решението на Общинския съвет.

“Мисля, че чистият вариант е с по-бързи темпове да се върви към промяна в Устройствения план и съпътстваща я строителна забрана, тъй като строителните работи в парка го обезобразяват видимо” – обобщи Манолова.

След като в средата на деня бяха изслушани 30 души в рамките на първата изнесена приемна на омбудсмана в Стара Загора заедно с екипа му, на брифинг с медиите Манолова сподели, че от 1 януари до 25 октомври спрямо същия период на миналата година жалбите в местен мащаб са се увеличили с 43% – до 246 на брой, при 170 през 2015 г. Обяснението на ръста им според Манолова е в завишеното доверие на хората в институцията. Повечето от жалбите са срещу доставчици на обществени услуги и монополни дружества, като и, по думите й, “срещу всякакви издевателства и произвол на монополистите върху гражданите, включително продажбата на дълговете към мобилни оператори на колекторски фирми и преминаването след това през арбитражни съдилища, при което се добавят сериозни по размер паразитни допълнителни разходи”.

В национален план работата на омбудсмана е довела до окончателното падане на 27 октомври в парламента на ДДС върху дарените храни. На първо четене са приети и предложенията на Манолова за изключване на потребителските спорове от арбитражните съдилища. “Тоест тази система на частно правосъдие ще бъде затворена поне по отношение на гражданите” – каза тя. На етап обществено обсъждане са и детските закони, върху които омбудсманът е работил, и това ще доведе до реформиране на системата. С “променлив успех и с пълна пара” върви и битката срещу “Топлофикация”. Има неща, които конкретно и реално се случват, което обнадеждава хората, каза Манолова. Тя даде и висока оценка на работата на общинските омбудсмани, какъвто има и в Стара Загора, въпреки че на много места местните власти се въздържат от обособяването на обществен защитник. “Мисля, че умните, мъдрите общински ръководства отдавна са разбрали ползата от това, да имат местни омбудсмани. В 14 от най-големите общини има такива, но в останалите драмата да се постигне консенсус между различните групи в местните парламенти създава проблеми. Трудно е да се обединят около една фигура. Има все още страх от това, че ако изберат омбудсман, ще си отгледат критик. Но така функционира демокрацията” – обясни Манолова.

Тя съобщи и че вече има жалби от това, че мобилните оператори в случаите, в които информират за размер на сметка, за фактура или предстоящо плащане, си начисляват по-висока такса върху СМС-а, около 1.50 лв., което е нелоялна практика. По този повод институцията е сезирала Комисията за защита на потребителите. “Има жалби срещу частни съдебни изпълнители за превишаване на техните правомощия чрез налагане на запори върху сметки, чрез които хората си получават майчинството, детските или социални помощи. Хора с увреждания са се жалвали от забавяне на произнасянията на ТЕЛК и проблеми с трудовата им реализация, тъй като са най-дискриминирани на пазара на труда.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн