Общинският съвет в Стара Загора даде зелена светлина за работа по изменение на устройствените планове за “Бедечка”

STZAGORA.NET
*
Общинският съвет в Стара Загора разгледа като първа точка и прие на днешното си 13-то редовно заседание с 43 гласа “за”, 0 “против” и 6 “въздържал се” предложението на кмета Живко Тодоров за изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Стара Загора и конкретно на ПУП-а на кв. “Бедечка”. Пред общинските съветници кметът мотивира предложението си така:

Казусът “Бедечка” е тежък за Стара Загора. Той се развива през последните 13-14 години и е ключов и за администрацията, и за целия град, тъй като показва какво е отношението на хората към зелените площи, към бъдещето на града, което градим. Затова бих призовал в изказванията ви да няма политика. Първо искам да кажа, че нито Общината, нито Общинският съвет стои против някого или пък се опитва да защити една страна за сметка на друга. Напротив, винаги, от самото начало на развитието на този казус, ние сме гледали на първо място да възтържествува законността и там, където има неизправности, те да бъдат поправени.

Преди 6 месеца, когато започнаха да се появяват първите сигнали за незаконност, за порок в различни решения, ние решихме, че най-добре е да се даде възможност на гражданското общество да направи пълна проверка на казуса – разбира се, с правната помощ на юристи, защото гражданското общество има нужда от тях, за да обследват всяка една страна на въпроса. След като в рамките на тези 6 месеца беше направен обстоен анализ, бяха прегледани всички документи, пред мен и пред администрацията беше дадено становище, че има редица пороци, извършени в различни решения във времето, които са посочени като мотиви и в моето предложение. Тогава преценихме, че ние като администрация не можем да си затваряме очите пред тези пороци. Защото ако си бяхме затворили очите и минехме с лека ръка напред под предлог, че казусът е затворен и ние не можем да го отваряме пак, за да ни е по-лесно, тогава всички в града щяха да кажат, че защитаваме едната позиция и щяха да възникнат подозрения върху Общината, че се извършват нередни неща. Затова за нас е изключително важно там, където има съмнения и са установени пороци, те да бъдат изправени, доколкото законът позволява това. В случая юристите, които ни посъветваха по казуса, считат, че изправянето на тези пороци е възможно и това решение, което е представено пред вас, е изцяло в тази посока. Защото тук не става въпрос просто за приемането на един план за застрояване и реализиране на определени инвестиционни намерения. Тук става въпрос за площ, върху която има над 1500 официално установени дървета. Това е площ, която старозагорци са свикнали, че е зелена. Затова не може с лека ръка ние да се отнесем към този казус и да подминем всички тези нередности. Направеното пред вас предложение е именно в този дух. Ние не искаме да се караме нито със собственици, нито да нарушаваме техния интерес.

Има, разбира се, варианти впоследствие, ако се приеме това решение, да се търсят други места, за да се удовлетвори интересът на собствениците и Общината да реши един сериозен, натрупан във времето проблем. Което е трябвало да бъде направено, в интерес на истината, още преди години. Но всичко това зависи от вашето решение днес. Никой не иска да прави политика. Смятам, че това е за града. Има достатъчно основания в тази посока, като например това, че чл.9, ал.2 от ЗУТ тогава е съдържал забрана за промяна на предназначението на съществуващите зелени площи. Така че извършеното нарушение е изключително сериозно. Да не говорим, че промяната, която е извършена тогава, е трябвало да бъде разрешена само и единствено за изграждане на обекти, представляващи публична общинска собственост. Това е друг много съществен елемент, който е пренебрегнат във времето. Има и редица други технически факти и данни, изпуснати по време на вземането на решения, които също сочат за прибързаност и за направени съществени пропуски в документацията.

Така че, надявам се Общинският съвет наистина да вземе едно решение, което е в полза на града и което на практика да направи така, че общественият интерес да доминира пред това, да избутаме на всяка цена някакъв друг интерес.

Предполагам, че повечето от вас са запознати с цялата хронология по казуса. Още веднъж казвам – нашата цел като община не е да се караме с някого, ние нямаме лично отношение към никого, но когато са представени така фактите пред нас, ние сме длъжни да предприемем мерки, защото в противен случай ще излезе, че в България законност и морал няма.

На заседанието присъстваха много граждани – както защитници на парк “Бедечка”, така и собственици на реституирани земи в едноименния квартал. Те заеха местата на балкона в общинската зала “П.Р.Славейков”. Мотивирани изказвания по предложението направиха и трима от тях – Росица Джамбазова и Иванка Тотева от името на собствениците, и Мирослав Йовчев от името на екозащитниците. След гласуването на точката те напуснаха залата, като в кулоарите Росица Джамбазова заяви пред медиите, че собствениците ще обжалват взетото решение пред Областния управител.

След тях думата взе отново Живко Тодоров. “Сигурно сте прави да негодувате, че сте чакали толкова години – обърна се кметът към представителите на собствениците на земи край Бедечка. – Вероятно искате да построите къща или нещо друго. Само че мястото на това, което искате да построите, не е там. Не е в парка. В границите на Аязмото също има хора, на които са им реституирани имоти. Какво трябва да направим, според вас? Да приемем ПУП за застрояване на Аязмото ли, и по този начин да лишим общината и гражданите на Стара Загора от зелените площи и от парка? Смятам, че това не е правилно. Защото към момента, когато сте имали собственост и тя ви е била отнета, все още не е имало изпълнени различни паркове, градинки. Считам, че основният порок дори на Закона за реституцията, който е приет през 90-те години, се състои именно в това, че са възстановени много имоти в границите на изпълнени вече обекти за обществено ползване. Което е много сериозен заварен проект, с който общините са оставени на практика сами да се справят. Затова – погледнете от гледната точка на обществения интерес и обществените ползи. Трябва да се намери решение, което да не ощетява гражданите и развитието на Стара Загора. Това е моето мнение и съм сигурен, че всеки от вас, който седне от отсрещната страна и трябва да защитава интересите на 170 000 граждани на Стара Загора, а не частния интерес на 200-300 или 500 души, без значение колко са, всеки ще разсъждава именно по този начин – как да гарантира бъдещето на града, и то по най-обективен начин. И смятам, че затова не сте прави да казвате, че именно там е мястото да се построи нещо. Това е основният порок на всичко онова, което е направено във времето.”
#

share button


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн