Серен диоксид от 1.7 до 4.4 пъти над нормата обгази Гълъбово снощи

STZAGORA.NET
*
Вечерта на 8 август Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид, съобщиха от РИОСВ Стара Загора.

Концентрации, превишаващи средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, са отчетени в 20, 21 и 22 часа – съответно 2.0, 1.7 и 4.4 пъти над допустимата норма.
Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в комплекс “Марица-изток”.

На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за увеличаване степента на сероочистване и намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.

В 23 часа нивата на серен диоксид са паднали под регламентираната средночасова норма в резултат на предприетите действия от операторите на топлоелектрическите централи.

Всички останали пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора от Националната система за мониторинг не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели за същия период и към сутрешните часове на днешния ден.
#сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн