Заключителна информационна среща „Заедно в подкрепа на местния бизнес“

STZAGORA.NET
*
Близо 30 представители на малки и средни предприятия от Област Стара Загора присъстваха на заключителната информационна среща „Заедно в подкрепа на местния бизнес“, която се проведе на 13 май в комплекс „Верея“, Стара Загора. Срещата беше последното събитие от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

Представители на Клуба на работодятела споделиха,че основен проблем при кандидатстване, управление и отчитане на проекти е комуникацията с управляващите органи. Правилната комуникация спестява допускането на грешки, спестява време и средства на бенефициентите. Представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ даде ценна информация за най-често срещаните грешки при изпълнение на проекти от бизнеса и как те да бъдат избягвани.

Екипът на ОИЦ – Стара Загора представи актуални възможности по Оперативните програми за програмен период 2014-2020. Акцент бе поставен върху процедури, финансирани по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

Г-жа Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ разказа за новите моменти при използването на финансовите инструменти през настоящия програмен период. За периода 2014-2020 е предвиден ресурс в размер на 777 млн. евро, който ще бъде разпределен по следния начин:

* ОП „Региони в растеж” – 253.8 млн. евро;
* ОП „Иновации и конкурентоспособност” – 355 млн. евро;
* ОП „Околна среда” – 148.4 млн. евро;
* ОП „Развитие на човешките ресурси” – 20 млн. евро

Представителите на бизнеса получиха полезна информация за приоритетите на Иновационната стратегия за интелигента специализация и за възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС чрез Europe Enterprise Network.

Беше подредена и изложба с фотоси от успешни проекти на фирми и земеделски производители от региона, която гражданите могат да видят във фоайето на община Стара Загора до 18 май.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн