Гълъбово – обгазено на 2 май вечерта със серен диоксид

STZAGORA.NET
*
В късните нощни часове на 2 май Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. Концентрации, превишаващи праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, са отчетени в 21:00, 22:00 и 23:00 часа и са съответно 1,9; 2,6 и 1,5 пъти по-високи от допустимата норма.

Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са четирите топлоелектрически централи от енергиен комплекс “Марица-изток”. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.

В 24:00 часа в резултат на предприетите действия от операторите на централите нивата на серен диоксид са паднали под регламентираната средночасова норма.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели за същия период и към сутрешните часове на днешния ден.
#


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн