Пръскат с авиация в неделя срещу заразата по едрите преживни животни в Старозагорска област

STZAGORA.NET
*
Утре, 24 април 2016 година (неделя), ако атмосферните условия позволяват, ще се извърши инсектицидна обработка от въздуха с авиационна техника за ограничаване и ликвидиране на заболяването „Заразен нодуларен дерматит“ по едрите преживни животни на зоните, попадащи в 30-километрова зона около установените огнища в област Стара Загора, съобщи БАБХ.

Самолетите ще облетят поречията на реките, влажните места и биотопи, където се развиват популации на кръвосмучещи насекоми. Ще се пръска с инсектицид, който ще намали популациите на насекоми, които разпространяват заболяването Заразен нодуларен дерматит. Това е част от ефективната борба срещу заболяването в страната. Важно е стопаните да опазят пчелните си семейства, като не ги допуснат в обработваните зони.

До момента са констатирани шест епизоотични огнища на болестта в областите Стара Загора и Хасково. Те са в село Воден, село Черногорово, село Радиево и квартал Марийно, град Димитровград, област Хасково, както и в село Воденичарово и село Бяло поле, област Стара Загора. Съмнения за наличие на болестта има в село Добри дол, общ. Първомай, област Пловдив и село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора. Пробите са взети и в момента се изследват.

Създадена е рестриктивна зона в южната част на България, включваща цялата територията на административна област Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Област София и София град, където е наложена забрана за всякакви движения на едри преживни животни (ЕПЖ) и продукти от тях.

Взето е решение за ваксинация срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease). Това стана ясно след среща на ръководствата на Земеделското министерство, Агенцията по безопасност на храните и научната общност. Д-р Цвятко Александров, от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите към БАБХ представи епизоотичната обстановка в страната, мерките, които са предприети за ограничаване на болестта, съобщиха от Министерството.

Планът за ваксинация включва да бъдат ваксинирани всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград.

„Предвиждат се 350 000 дози ваксина, като това са половината едри преживни животни в страната“, обяви д-р Георги Чобанов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към БАБХ. Той обясни, че за да се премине към ваксинация, съгласно европейското законодателство, първо трябва да бъде констатирано заболяването на територията на страната, тъй като в Европейския съюз не се допуска превантивно имунизиране за това заболяване. След лабораторно потвърждаване на заболяването се изпраща нотификация до Европейската комисия, за извършване на ваксинация. Д-р Чобанов поясни, че България вече е поискала от ЕК количества ваксина и предстои да бъде изпратена Нотификация за ваксиниране до Комисията.

Научните среди подкрепят действията за ограничаване на заболяването, предприети до момента от МЗХ и БАБХ и ги считат за правилни, стана ясно на среща инициирана от МЗХ и БАБХ с представители на ветеринарно-медицинските научни среди – Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора и др.

Във връзка с констатираните огнища на Заразен нодуларен дерматит БАБХ напомня:

Заболяването се разпространява посредством директен контакт, индиректно, както и с различни насекоми. На практика е невъзможно да се опазят от заразяване животните при проникване на вируса във фермата. В тази връзка най-важната предпазна мярка е недопускане появата на заразата в самата ферма, което най-често се дължи на нерегламентирани придвижвания на животни.

За свеждане на риска до приемливи нива следва стриктно да се избягва закупуване (или приемане във фермите) на животни с неясен здравословен статус, както и животни с неясен произход. Всяко посещение във фермата на транспортни средства, превозващи животни, прекупвачи, други фермери крие потенциален риск от пренасяне на заразата.

Заболяването при конкретно животно започва с треска, загуба на апетит, рязко намаляване на млеконадоя, а след 1-2 дни се появява и изрив (подкожни възелчета с размери от грахово зърно до орех), който постепенно обхваща цялото тяло. Заболяването обикновено започва с едно животно във фермата и постепенно се прехвърля и по останалите.

Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:

1. Стриктно спазване на наложените ветеринарно-медицински мерки и съдействие на ветеринарно-медицинските власти.
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване на навлизането на насекоми.
7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

Причинителят на заразния нодуларен дерматит принадлежи към семейство Poxviridae (шаркови вируси), обяснява директорът на Центъра за оценка на риска към Българската агенция за безопасност на храните проф. д-р Бойко Ликов.
И както всички шаркови вируси, този на заразния нодуларен дерматит има висока устойчивост във външната среда.
- Термична устойчивост. Вирусът се унищожава при 55 градуса за 2 часа; при 65 градуса – за 30 минути. В крусти се запазва при минус 80 градуса за 10 години, а в тъканни култури при 40 градуса – до 6 месеца.
- Чувствителен е на алкално и киселинно рН. Няма чувствително намаление на титъра при рН 6,6- 8,6 за пет дни при 37 градуса.
- Химически дезинфектанти: 20% хлорамин, хлороформ, 1% формалин и някои детергенти като sodium dodecyl sulphate, чувствителен е на фенол 2% за 15 минути, на натриев хипохлорид – 2-3%, йодни препарати, виркон 2% и четвъртични амониеви съединения – 0,5%.
Вирусът се унищожава при слънчева светлина и детергенти, съдържащи мастни разтворители.

В контаминирани (заразени) обори на тъмно вирусът се запазва няколко месеца.

Вирусът може да се изолира от: кръв на говеда – от 4 до 21 дни след заразяването; слюнка – 11 дни след повишаване на температурата (причинителят е изолиран и от слюнката на говеда, които не показват клинични признаци); назални изтечения – 12 до 21 дни след заразяването; конюнктивални изтечения – 15 дни след заразяването; крусти – няколко години при минус 20 градуса; кожни лезии – 92 дни; семенна течност – 159 дни; изсушени при естествени условия кожи – 18 дни (жив вирус е изолиран и от кожи без лезии); закрити помещения в постелята – 6 месеца; насекоми: Stomoxys calcitrans – 2 дни след кръвосмучене, Aedes aegypti – 6 дни след кръвосмучене.

Няма данни за устойчивостта на вируса в урина, фекалии, мляко, околна среда и пасища.

През април 2015 г. заразен нодуларен дерматит бе установен за първи път в Европа в околностите на Одрин по време на ваксинация (прилага се ваксина срещу шарка по овцете и козите). Предполага се, че повечето от говедата в Турска Тракия са ваксинирани и разпространението на инфекцията е прекратено. Все още обаче се правят проучвания доколко тази ваксина е ефикасна срещу заразен нодуларен дерматит, пояснява проф. Ликов. Има съмнение, че тя блокира клиничните прояви, но не и скритата инфекция, т.е. съществува скрит епизоотичен процес.

Източници:
www.babh.government.bg/
www.fermer.bg
www.bgfermer.bg
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн