Стартира национален конкурс за лого на Седмица на гората

STZAGORA.NET
*
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) стартира национален конкурс за идея за постоянен отличителен знак на Седмицата на гората. Конкурсът цели създаването на траен и разпознаваем образ и визуална идентичност на празника „Седмица на гората”. Ще бъде оценявана идеята на кандидата и е допустимо използването на всякакви техники на изобразяване, без да се очаква професионално изпълнение.
Допускат се за участие кандидати от всички възрасти и професии – деца, ученици, студенти.

Всеки кандидат може да участва със скица, рисунка или художествено оформление на логото, което си представя, без да е необходимо прецизно графично оформление.

Критериите за оценка на предложенията са тематична насоченост, стилистична издържаност, оригиналност и съвременно излъчване.

Предложенията трябва да постъпят в ИАГ до 1 април 2016 г. на следния e-mail: logo_gora@iag.bg, в деловодството на ИАГ или в пощенски плик на адрес: София 1040, бул. „Христо Ботев“ № 55, етаж 5, Изпълнителна агенция по горите, за конкурса за лого. За удобство на участниците идейните проекти могат да бъдат подавани и до регионалните дирекции по горите, дирекциите на природните паркове и държавните горски и ловни стопанства в запечатан плик, след което ще бъдат препратени до ИАГ.

Условия за участие:

- Всеки автор може да предложи за участие в конкурса само един проект;
- Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;
- Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имената си, ел. поща и телефон за контакт.

Идейните проекти ще бъдат оценени от жури от Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и храните и неправителствени организации. Журито ще класира три предложения със следния награден фонд: І място – 1000 лв., ІІ място – 500 лв., ІІІ място – 300 лв.

На 9 април, в рамките на Седмицата на гората, ще се състои публично обявяване на класираните предложения и награждаване на победителите.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн