Данъчни от цяла Европа заседаваха в София

STZAGORA.NET
*
Представители на данъчните администрации дискутираха предстоящите приоритети в работата на Вътрешноевропейската организация на данъчните администрации (IOTA) в София миналата седмица. Основните лица за контакт от страните-членки на IOTA се събраха в българската столица на 24 и 25 февруари, за да обсъдят постиженията от работата на организацията през 2015 г. и да начертаят посоките за развитие за 2016 г. и 2017 г.

Събитието беше открито от главния секретар на НАП г-н Гавраил Забуртов. В своето изказване главният секретар увери делегатите, че НАП е непрекъснато развиващата се институция, която се стреми да усъвършенства услугите си, както и да бъде все по-надежден международен партньор. Във форума участие взеха представители на приходните администрации на 39 държави-членки на IOTA, сред които Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Молдова, Черна гора, Португалия, Полша, Словакия, Словения, Швеция, Холандия, Великобритания и други, както и на Европейската комисия и ОИСР.

Вътрешно-европейската организация на данъчните администрации на страните в Европа е международна организация, която осигурява форум за обмен на информация и добри практики, и създаване на мрежи от експерти в различни области от данъчното облагане. Мисията на организацията е да подпомага сътрудничеството между данъчните администрации в Европейския регион и да подкрепя тяхното развитие, съобразно индивидуалните им нужди. България е една от седемте държави, основателки на IOTA. В организация на данъчните администрации членуват 46 данъчни администрации.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн