В Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

STZAGORA.NET
*
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес (29 декември) Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част, регистрира следните превишения:

* в 15:00 часа – 2 05пъти пределнодопустимата концентрация;
* в 16:00 часа – 2,17 пъти пределнодопустимата концентрация;
* в 17:00 часа – 2,37 пъти над пределнодопустимата концентрация.

РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите от действащите мощности в комплекс “Марица-изток“. Дадени са предписания за увеличаване на степента на сероочистване и намаляване на товара на работещите мощности на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Във връзка с регистрираното превишение РИОСВ – Стара Загора уведоми всички компетентни институции в Община Гълъбово за прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.

Съгласно указания на Министерството на здравеопазването при превишаване на алармения праг за серен диоксид мерките, които следва да се предприемат от населението, е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

Останалите мониторингови пунктове не са регистрирали превишения на средночасовите норми. РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Гълъбово при настъпили промени.
*
По-късно вечерта постепенно нивата на серния диоксид в атмосферния въздух на Гълъбово се понижиха и след 21:00 часа паднаха под регламентираната норма от 350 микрограма на кубичен метър.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведоми, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчетоха превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в Гълъбово и останалите мониторингови пуктове в област Стара Загора.
#


споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн