Предстоящо: Кръгла маса за публичните инвестиции в ромски общности с участие на местната власт в област Стара Загора

STZAGORA.NET
*
На 4 декември ще се проведе кръгла маса с представители на местната власт в област Стара Загора. Целта на дискусията е да се представи изследване за ефектите от публични инвестиции в ромските общности и да се дискутират начините за повишаване на нивата и ефективността на тези инвестиции на местно ниво.

Изследването е проведено в рамките на проект изпълнен съвместно от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Свят без граници (СБГ) и резултатите са публикувани в доклада: “Социално-икономическите ефекти на публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна”.

Изследването обхваща период от 10 годни между 2004 и 2014г. и разглежда инвестиции направени от община Каварна в предимно ромския квартал Хаджи Димитър. Те обхващат различни области като инфраструктура, жилищни условия, здравеопазване, образование, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Данните са събрани чрез провеждането на количествено изследване сред 300 домакинства в Каварана, както и качествени интервюта с представители на общинските власти.

Според данните от изследването, най-преките ефекти се наблюдават в подобряването на инфраструктурата и жилищните условия. Асфалтирани са улиците, изградени са водопровод, канализация и улично осветление. Подобрената инфраструктура улеснява достъпа до здравеопазване, а подобрената хигиена (изградени водопровод, канализация, бани и тоалетни) намалява риска от инфекциозни заболявания. В квартала са узаконени незаконни жилища, предоставена е общинска земя, на която да се строи с лични средства, както и безплатни архитектурни планове. За най-бедните е изградено и общежитие. Същевременно е наложен строг контрол върху незаконните строежи и към момента на изследването няма установени незаконни постройки в квартала. Данни за престъпността по етнически принцип не се събират, но прегледа на виктимизационни изследвания и проведеното изследване на домакинствата показват, че престъпността в Каварна е много по-ниска от средната за страната и чувствително е намаляла за периода от десет години. За много видове престъпления няма регистрирани случаи, а тези които са регистрирани са единични случаи.

Инвестициите в образователната интеграция, включването в пазара на труда, здравеопазването и други области не показват толкова осезаеми резултати, тъй като ефектите в тези области са дългосрочни и зависят от множество различни фактори.

Проектът е финансиран от Институт “Отворено Общество” и изпълнен от „Центъра за изследване на демокрацията” и „Свят без граници” в периода август 2014 – септември 2015 г.
#vikknov

share button

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн