БСП ще предложи в общинския бюджет за 2016 г. да бъде предвидена твърда сума от 765 000 лв. за селата

STZAGORA.NET
*
Общинските съветници от коалиция “БСП лява България” ще направят свои предложения по Проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2016 г., стана ясно днес по време на пресконференция, в която участваха следните социалисти:

* Валентина Бонева (втора отляво на снимката) – председател на ОбС на БСП в Стара Загора и председател на групата общински съветници от “БСП лява България”;
* Даниела Лекина – зам.-председател на ОбС на БСП и зам.-председател на Постоянната комисия по законност и обществен ред, както и член на ПК по здравеопазване и на ПК за борба с корупцията и предотвратяване на конфликт на интереси;
* Иван Митров (вляво на снимката) – зам.-председател на ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда и член на ПК по финанси и бюджет, и
* Кольо Димов – член на ПК по териториално-селищно развитие и транспорт, както и на ПК за борба с корупцията.

Предложенията в тяхната цялост ще бъдат представени чрез медиите на специална следваща среща. Днес Валентина Бонева съобщи по-важните от тях. Подкрепяйки общия стремеж за отделяне на много по-сериозно внимание на проблемите на селата в състава на община Стара Загора, БСП предлага в Бюджет ’2016 да се заделят средства за всяко едно от селата според броя на населението в тях, които средства жителите след обществено обсъждане да преценят в каква посока и за какви проблеми да бъдат разходвани. Практиката не е нова, но сега социалистите предлагат конкретно за села с до 100 жители да се предоставят по 10 хиляди лева на кметство; за села с до 500 жители сумата да бъде 15 000 лв., а за селата с над 500 жители да се заделят по 20 000 лева. Общо това прави 765 000 лева.

“Сумата може да изглежда голяма, но на фона на бюджет от близо 100 милиона лева според публикувания проект смятаме, че тя би подпомогнала кметовете и кметските наместници, както и населението в 51-то села в нашата община да се решават съответните проблеми. В какви посоки тези пари да бъдат усвоявани – нека това да решат живеешите в селата – каза Валентина Бонева. – В някои от тях приоритет може да бъде например ремонтът на вид база – клуб на пенсионера, читалище или друга обществена сграда; на други места това може да бъде свързано със състоянието на уличната настилка, на гробищни паркове – ограждане, почистване, и т.н.”.

БСП ще направи предложение и във връзка с подкрепата, която Общината осъществава по отглеждането на децата в семействата. В момента таксата за детските градини в общината включва два компонента – 15 лв. постоянна част и друга, променлива част, в зависимост от посещението. БСП предлага да отпадне постоянната част от таксата за 5-годишните деца, които посещават предучилищните групи, тъй като тези групи са задължителни по закон. “Сумата не е голяма, но все пак това са разходи, които всяко семейство с такива деца отделя ежемесечно” – каза Валя Бонева.

Следващото предложение е Общината да заплаща и пътните разходи на учениците, които живеят в села от общината и които учат в държавните (все още) професионални гимназии в Стара Загора. “Има деца, които пътуват от селата, но на тях досега им е отказвано да ползват училищните междуселищни автобуси, с които разполага Общината. Няма да са необходими никакви допълнителни средства, ако тези полупразни досега автобуси, които пътуват, качват и децата от професионалните училища” – отбеляза Кольо Димов. Той съобщи, че има училища, в които учителите отделят от заплатите си, за да подпомогнат деца от социално слаби семейства да платят картите си. “Тези деца не са нито държавни, нито общински, а са наши – каза той, – и трябва да намерим начин да решим проблема им, още повече, че от 1 август 2016 г. професионалните училища ще станат също общински. За Общината ще остане само да събере данните от училищата колко ученици се нуждаят и от помощ за придвижване по линиите от вътрешноградския транспорт.”

На четвърто място БСП ще предложи чрез бюджета да се създаде Общински солидарен фонд за лечение на деца с тежки заболявания. Към момента в бюджета са предвидени 10 000 лв., които са недостатъчни за подпомагане на деца от семейства в тежко социално положение и финансова безизходица. Фондът да е “солидарен” означава той да се попълва както със средства от общинския бюджет, така и със съдействието на старозагорската общественост, фирми и организации.

През 2016 г. Общината би трябвало да започне и реализирането на залегналата в плана за развитие на Стара Загора през периода 2014-2020 г. жилищна политика чрез изграждането на 300 нови социални жилища. Този период вече тече, изминала е 1/3 от него. През 2012 г. Общината е разполагала със 774 жилища, но техният брой намалява и днес са вече 724, тъй като някои от тях се продават на обитаталите им.

И през настоящия мандат БСП ще продължи, както и досега, да не подкрепя предложенията за продажба на общинска земеделска земя, на която най-често й се променя предназначението, за да се разреши ниско жилищно строителство върху нея, каза още водачката на групата общински съветници. Така се обособяват парцели във вилните зони на селата – уточни Иван Митров.

На предстоящото заседание на Общинския съвет в четвъртък, 26 ноември 2015 г. БСП ще реагира и на предложението за продажба на имоти в кв.”Лозенец” с налични незаконни постройки върху тях, както и на предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот, частна общинска собственост, който да бъде предоставен на Спортен клуб “Загорски стрелец”. Става дума за необитаема и намираща се в изключително лошо състояние постройка с площ 341 кв.м, намираща се северно над подлеза в кв.”Трите чучура-център”. Съображенията на социалистите са, че в този район Общината не разполага с никаква друга общинска собственост за създаването например на клуб на пенсионера, на читалня или филиал на библиотека и прочие. “Нека да вземем под внимание мнението на гражданите и Общината да не се разделя така леко с тази собственост” – апелираха социалистите.
#


бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн