Подготвят областната здравна карта до 23 ноември

STZAGORA.NET
Областният управител инж. Георги Ранов председателства днес второто заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта. На него присъстваха зам.-областният управител Мариана Кръстева, депутатите д-р Кирил Добрев, Димитър Желев и Кънчо Филипов, представители на общините от областта, на РЗИ, РЗОК, районните колегии на БЛС, БЗС и БАПЗГ, на пациентски организации, на болнични заведения и др.

По първа точка от дневния ред членовете на Областната комисия имаха възможност да отправят предложения, свързани с подобряването на извънболничната и болничната грижа по места, които да намерят място в новата здравна карта. Представителите на малките общини споделиха конкретни проблеми, като липса на достатъчно медицински кадри, ограничен достъп до спешна помощ и др.

По втора точка д-р Златина Нанева, директор на РЗИ, обясни какво ще включва областната здравна карта по раздели, какви данни ще бъдат обобщени в нея. Достъпност на здравеопазването, осигуряване на високоспециализирана медицинска помощ и многообразие от специалисти – това са трите стълба, върху които трябва да стъпи областната здравна карта, обясни д-р Нанева.

След изчерпване на дневния ред инж. Ранов насрочи следващото заседание на комисията да се проведе на 17 ноември от 10 ч.

Съгласно изискването на МЗ областната здравна карта трябва да е готова до 23 ноември.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн