На 4000 км от дома – белошипи ветрушки от новосъздадената колония в Сакар зимуват в Чад и Нигер

STZAGORA.NET
*
Това ни разкриват сателитни предаватели, с които са екипирани птиците по проекта на Зелени Балкани  ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.

Две от белошипите ветрушки, на които са поставени сателитни предаватели, достигнаха местата си за зимуване в Африка. За момента женските птици BSB и BDS (както са кодовете на цветните им пръстени), зимуват в различни райони на териториите на Чад и Нигер.

BDS – по-възрастната от двете ветрушки, която гнезди в Сакар през 2014 и 2015, стартира миграцията си в средата на месец септември. Данни от предавателя на птицата показват на екипа на Зелени Балкани, че тя е била в гнездовия район за последно на 15-ти септември, а на 17-ти септември BDS е вече на територията на Либия в Африка. За няколко дни женската ветуршка достигна до Нигер, където се е установила и до днес.

Другата птица – BSB, след известно скитничество до Гърция, завръщане обратно до района на колонията и после до Турция, се отправи към местата за зимуване на 26-ти септември. В рамките на няколко дена, BSB извърши активна миграция и на 2-ри октомври достигна Чад, където се придържа и до днес.

До този момент липсваше конкретна информация къде зимуват белошипите ветрушки от нашата страна. Докато за ветрушките от западноевропейската популация (Испания) бе доказано зимуването в района на Сенегал, за птиците от балканската популация на вида имаше само предположения, че зимуват или в Судан или в Южна Африка.

Получените данни за зимуването на белошипите ветрушки от Балканите могат да са много полезни за опазването на вида в този критичен момент от техния жизнен цикъл.

За допълнителна информация:
Градимир Градев – Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org


#

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн