Бизнесът да се върне в средното образование, призова д-р Стефан Шишков

STZAGORA.NET
*
„Да се създаде Консултативна група за образование към Общинския съвет, в която да влязат представители на местния бизнес и ръководствата на средните училища в Стара Загора. Бизнесът да се върне в средното образование, с предложения за конкретни учебни програми и практики”, призова днес д-р Стефан Шишков, кандидат за кмет на Стара Загора от Коалиция „БСП лява България – за Стара Загора” на среща с млади социалисти и привърженици на лявата идея. По думите му трябва да има и взаимодействие с централната власт за промяна в образователната структура.

Първата инициатива на групата общински съветници от Коалицията в новия местен парламент ще е внасянето на предложение за премахване на таксите за предучилищна подготовка в детските заведения.

„Няма силна икономика без подготвена работна ръка, затова е много важно ранното професионално ориентиране и професионалната подготовка”, подчерта кандидатът за кмет. Според него трябва да има съгласуваност между образователната, икономическата и социалната политика. Необходимо е развитието на публично-частно партньорство в сферата на образованието и професионалното обучение, както и стимулирането на частните инвестиции в професионалното обучение и квалификация.

„Трябва не само да се санират училищата, а да се инвестира в материалната база – компютърно оборудване, учебни, езикови и професионални кабинети и лаборатории”, каза още д-р Шишков. Той е убеден, че Стара Загора може да се превърне в национален и международен академичен център в сътрудничество с Тракийския университет.

В разговора си с младежите д-р Шишков обясни още, че стабилизирането на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ като болница с общинско, областно и регионално значение е много важно за здравеопазването в общината. Чрез програми с външно финансиране пък може да се закупи апаратура и да се модернизират диспансерите в болницата.

В своята предизборна програма той предлага и създаване на Общински солидарен фонд за лечение на деца с тежки заболявания и семейства с репродуктивни проблеми, със средства от общинския бюджет и при взаимодействие с неправителствени организации.

Задължителна е и превенцията чрез медицински кабинети и медицински специалисти в детските заведения и училищата, както и организиране на регулярни профилактични прегледи за децата и учениците.

„Младите хора трябва да спортуват редовно”, препоръча докторът. Според него трябва да се заложи на развитие на масовия спорт и спорта в училищата. Затова обаче физкултурните салони и спортните площадки в учебните заведения трябва да се ремонитрат и поддържат адекватно. Той предложи още в календара на общината да има повече състезания, стимулиращи спорта в училищата и детските заведения. Паралелно с това трябва да се създадат и условия за физическа активност за хора с трайни увреждания и в неравностойно социално положение.

„Бъдещето на Стара Загора са младите хора, затова за тяхното по-добро образование трябва да се работи постоянно”, категоричен бе д-р Шишков. По думите му трябва да се подкрепят финансово талантливите ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди. Да се създадат възможности за платени стажове в общинската администрация и водещи старозагорски предприятия, както и система за стимулиране на млади фермери, както и за младежи от социални институции, които да работят в земеделието.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн