10 екоидеи се борят за голямата награда от 10 000 лв. в националния конкурс на “Загорка”

STZAGORA.NET
*
В административната сграда на пивоварна “Загорка” от обществено жури днес бяха обсъдени десетте номинации, селектирани за втората фаза на оценка в националния публичен конкурс на “Загорка” – “Зелен фонд 2015″. Сред оценяващите номинациите бяха Областният управител инж. Георги Ранов и председателят на Общинския съвет Емил Христов.

Мотото на “Загорка зелен фонд 2015″ е “Загорка” подкрепя твоите зелени идеи”.

Конкурсът цели да насърчи новаторски проекти, свързани с намаляване на парниковите емисии или разхода на вода в населените места. Негова основна идея е постигане на максимална ефективност при ниска себестойност на вложените средства за реализиране на проектите, както и възможността те за да бъдат приложими за широк кръг потребители.

“Загорка зелен фонд 2015″ се реализира като национален публичен конкурс, организиран от ЗАГОРКА АД, Стара Загора. Програмата бе отворена за юридически лица с нестопанска цел и за български граждани от цялата страна. Публичният конкурс ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2015 има за цел да реализира дарителството на компанията в полза на развитието на местните общности, където компанията е изградила своя бизнес и на гражданското общество като цяло, в пълно съответствие с корпоративните ценности на ЗАГОРКА АД и платформата й за корпоративна социална отговорност.

Категориите на участващите проекти са разделени на две тематични групи – пестене на енергия и пестене на вода. Инж. Ранов застана с подкрепата си зад идеята, че към най-добре представените проекти следва да има уточняващи въпроси, свързани с рентабилност и време на изпълнение. Едва тогава да бъде обявен крайният победител в конкурса.

Кандидатът, чийто проект бъде класиран на първо място, ще получи парична награда от 10 000 (десет хиляди) лева.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн