За пръв път от 9 години в „Мини Марица-изток” ЕАД се изгражда нов роторен багер

STZAGORA.NET
*
Строителните работи по изграждането на нов компактен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД са в разгара си. Дейностите по договора с чешката инженерингова фирма НОЕН, сключен през 2014 година, включват разработка на идеен и работен проект, доставка на всички части, монтаж, настройки и въвеждане в експлоатация на роторен багер K 400.1 PZ 20363. Имайки предвид мащабите на багера, изпълнението на договоар се осъществява по предварителен график.

„Въпреки ликвидната криза, в която се намира дружеството през последните години, ръководството никога не е спирало да мисли за обновяването на тежкото минно оборудване. Основните машини, с които работим за добив на въглища и и за откривка, са технологично и физически остарели. Новият роторен багер ще облекчи значително работата ни по осигуряване на стабилитета на водeнe на минните работи в южната част на рудник „Трояново-север”. С тази инвестиция поемаме глътка въздух в дългосрочен план”, заяви Андон Андонов, изпълнителен директор на въгледобивното дружество.

Предвижда се новият багер да работи за изземване на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”. Част от това насипище на рудника блокира изземването на около 48 млн. т въглища от така наречения целик под река Овчарица. За добиването на тези въглища през следващите 15-18 години е необходимо да се изкопаят около 50 млн. м? земна маса от него. Минногеоложките условия в района налагат използването на специализирана минна механизация за работа в силно лепливи глини и терени с ниска товароносимост

На база на специфичните изисквания за натоварване и мощност на багера, заявени от страна на най-голямото въгледобивно дружество в страната, до края на годината ще бъде създадена уникална за страната машина. Дължината на багера ще бъде 52 метра, широчината 15 метра и височината 14 метра. Диаметърът на роторното колело ще бъде 8 метра, а теглото му достига 680 тона. Проектната мощност е 1300 м?/час. Новият багер ще отговаря на безкомпромисното изискване за специфично натоварване на почвата от 0,065 MPa.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн