Приключи първата астрономическа лятна семейна школа на старозагорската НАОП “Юрий Гагарин” в село Борущица

STZAGORA.NET
*
Приключи първата Астрономическата лятна семейна школа в село Борущица. Тя беше организирана от Народната астрономическа обсерватория и планетариум “Юрий Гагарин” – Стара Загора и се проведе между 22 и 30 август т.г. Финансовото и техническо осигуряване на мероприятието беше реализирано в рамките на проекта “Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора”. Организацията и ръководството на школата бяха осъществени от доц.д-р Борис Комитов и г-жа Надя Кискинова от страна на НАОП “Ю.Гагарин” и ЦССЗМ и при активното съдействие на г-н Таньо Маринов – кметски наместник на Борущица.

Участниците (около 20 на брой) бяха на най-различна възраст и образователно равнище. Най-младите от тях бяха на по 10-12 години, а най-възрастният (инж.Стефанов – бивш началник на радиотелевизионния ретранслатор край Стара Загора) – на 74 години. Тази възрастова и образователна нееднородност на участниците беше отчетена при съставянето на програмата за лекциите и другите научно-образователни и туристически мероприятия.

Астрономическата школа беше открита официално на 24 август от 10ч30мин в сградата на кметството от доц.д-р Борис Комитов и кмета Таньо Маринов. След това доц. Комитов изнесе първата планирана лекция на тема “24-ят слънчев цикъл: Какво ново научихме за дългосрочното поведение на слънчевата активност и слънчево-земните връзки?”.

Специален гост на школата беше проф.дфн Петко Неновски от Центъра за космически изследвания и технологии към Софийския университет “Св.Климент Охридски”. На 25 август той представи доклад на тема “Земетресенията и йоносферата”. “Доколко някои явления в ниската йоносфера (слоевете Е и D) биха могли да се използват като предвестници на земетресения?” беше един от най-интересните въпроси, засегнати в доклада.

Пак на 25 август от 14ч г-жа Надя Кискинова представи своя първи доклад “Екзопланети и живот във Вселената”.

Астрономическите наблюдения се провеждаха всяка вечер пред “Топузовата къща” под ръководството на Надя Кискинова. Наблюдавани бяха основно Луната и планетата Сатурн. Използван беше 8.5-сантиметров Нютонов телескоп-рефлектор. Луната беше неколкократно фотографирана. Тези наблюдения привлякоха вниманието не само на регистрираните участници в школата, но също така и на местните жители, както и на много от гостите на селото.

Бяха организирани два излета до местността “Церовитият кладенец”, намираща се на около 4-5 км северозападно от Борущица по посока на хижа “Българка”.

Астрономическата лятна семейна школа беше официално закрита на 28 август. На участниците бяха раздадени паметни грамоти.

#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн