Миниатюрни сателитни предаватели разкриват подробности за живота на редките птици от вида белошипа ветрушка

STZAGORA.NET
*
Следвайки данните от предавателите, екипът на “Зелени Балкани” достигна до Гърция, където една от ветрушките се подготвя за есенната миграция.
*
5 грама! Точно толкова тежи устройството, което Зелени Балкани използва, за да маркира и проследява белошипите ветрушки в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” изпълняван по Програма LIFE на Европейския съюз. Целта е да се проучат различни особености от живота на белошипите ветрушки от новосформираната колония, като райони за миграция, места за почивки, зимни местообитания и други. До момента белошипите ветрушки са най-малките по размери птици, които са маркирани с подобни предаватели у нас. Миниатюрният сателитен предавател е съобразен с размера и теглото на тези грациозни соколчета, така че да не ги затруднява и в същото време да осигурява достатъчно данни за техните придвижвания. Посредством предавателя и сателитната система Аргос, моментното местоположение на всяка маркирана птица се визуализира на специализиран сървър откъдето данните се ползват свободно от екипа.

И така, получаването на първите любопитни данни не закъсня. Две от маркираните ветрушки – BSB и BDS (както са обозначени кодовете на цветните им пръстени) ни показаха местата, в които ловуват и се подготвят за есенната си миграция на юг. Тези две птици са женски ветрушки, които през тази година отгледаха поколение в новосформираната колония в с. Левка в района на Защитена зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. След като отгледаха поколението си, двете женски ветрушки демонстрираха коренно различно поведение. BDS, която и през 2014 г. гнезди в Сакар, остана в района на колонията и заедно с още около 30-40 други ветрушки, нощува недалеч от мястото, където гнезди до неотдавна. По този начин, екипът успя да локализира мястото за нощуване и редовно да преброява нощуващите птици, да събира хранителни остатъци от тяхната плячка и да извършва разнообразни наблюдения на поведението на птиците.

Още по-любопитно се оказа поведението на BSB. Тя е по-младата от двете женски, като тази година за пръв път се размножава. Веднага след края на гнезденето BSB напусна колонията и се отправи на юг, към Гърция. Там птицата трайно се установи в района на планината Пангео, в близост до град Кавала. С цел да се проучат тези местообитания на птицата, да се проследи има ли и други белошипки от колонията в Сакар, които да се придържат в този район, или пък проследяваната птица се е присъединила към птици от други колонии, в края на миналата седмица екипът на Зелени Балкани проведе експедиция до гръцката планина. Там бе установено, че BSB и около 10 други ветрушки, които не са маркирани с пръстени, обитават малка долина с мозаечно разположени земеделски площи. Благодарение на данните от предавателя и експертната работа на терен, екипът успя не само да наблюдава маркираната птица, но и да заснеме птицата на мястото за нощуване. Така бяха събрани важни данни и опит по отношение на типа на местообитанията, които се използват от ветрушките в Гърция, както и наблюдения за моментното състояние на маркираната ветуршка. По принцип в страните, където белошипите ветрушки все още гнездят, тези птици образуват предмиграционни струпвания, където се подготвят за предстоящата есенна миграция.

Тези данни ще дадат много важна научна информация за миграцията на птиците, произхождащи от новосъздадената от Зелени Балкани колония на белошипи ветрушки в с. Левка, Сакар.
#dvaspodelime

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн