РИОСВ – Стара Загора проверява сигнал за наличие на измряла риба в язовир „Розов кладенец”

STZAGORA.NET
*
Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора извършват съвместна проверка по сигнал за наличие на измряла риба в язовир „Розов кладенец”, землището на село Обручище, община Гълъбово.

На място, по канала, в който се заустват отпадъчните води от ТЕЦ „Брикел”, експертите са наблюдавали количества измрели сом и шаранови риби. Измрелите екземпляри се наблюдават и в ръкава на язовир „Розов кладенец” преди каменната дига.

Регионална лаборатория – Стара Загора ще вземе две водни проби – първата от пробовземната точка на ТЕЦ „Брикел”, преди заустване в язовира, съгласно издаденото им комплексно разрешително, а втората от повърхностна вода от язовир „Розов кладенец” в близост до каменната дига.

Показателите, които ще се анализират на място, са активна реакция, остатъчен хлор и температура при първата проба, а втората проба – по показатели температура, активна реакция и разтворен кислород. Пробите ще бъдат анализирани и в лабораторни условия по показатели, определени от Басейнова дирекция – Пловдив и съгласно действащото разрешително на ТЕЦ „Брикел”.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн