Българската библиотечно-информационна асоциация ще проведе националната си годишна конференция в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) провежда ХХV си Национална годишна конференция. Вярна на традицията, библиотечната професионална общност отново издига актуална и обществено значима тема:

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Конференцията ще се проведе на 4 и 5 юни 2015 г. в Стара Загора с любезното домакинство на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и с подкрепата на Община Стара Загора.

На форума ще бъдат разгледани важни теми за ефективното функциониране на библиотечния сектор и модернизацията на библиотеките в България: Стратегии и библиотечни политики и практики; Технологиите и нови библиотечни услуги в подкрепа на знанието; Библиотеките и ученето през целия живот; Информационната грамотност и компетентностите в цифровия век; 25 години ББИА и предизвикателствата на времето.

В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и иновативни решения, въведени в дейностите на българските библиотеки. Споделените резултати, идеите за нови услуги и постигнатите цели ще очертаят визията за бъдещето на българските библиотеки.

Програмата обхваща 30 доклада/презентации, разпределени в 4 панела, които ще бъдат представени и дискутирани в рамките на конференцията.

Пълната програма на конференцията можете да намерите на интернет страницата на асоциацията.

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) е неправителствена организация на специалисти в областта на библиотечното дело и научната информация. Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
#бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн