МГЕРБ – Стара Загора и евродепутатът Ева Паунова организират кръгла маса по въпросите на младежката безработица

STZAGORA.NEТ
Кръгла маса на тема „Младежката безработица и начините за справяне с нея“ организират МГЕРБ – Стара Загора и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова. Форумът ще се състои на 18 февруари, от 14.00 ч., в Зала 1 на хотел „Верея“ и ще бъде открит от кмета Живко Тодоров.

Ева Паунова ще представи реалните възможности, които предоставят европейските програми на младите хора в България, както и мерките за намаляване на младежката безработица предприети от ЕС.

Лектор ще бъде и зам.-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, който ще обяви данните от последното национално изследване сред младите хора у нас.

Народният представител и председател на МГЕРБ Георг Георгиев ще акцетира върху „Активните и можещи млади хора – основата за една силна и стабилна държава“. Студенти от Тракийския университет ще дискутират върху трудностите при намирането на работа, по време и след завършване на висше образование.

Доцент Таня Танева от ТрУ ще представи визията за „Подобряване качеството на обучение и доближаване до изискванията на бизнеса“.

В кръглата маса участие ще вземат и експерти от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерство на труда и социалната политика, представители на бизнеса, Кариерния център за развитие към ТрУ, Бюро по труда, младежки неправителствени организации от региона и др.
#svz

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн