EVN предоставя възможност за самоотчет на електромерите към 1 октомври 2014 г. при нови цени от тази дата

STZAGORA.NEТ
Самоотчитането се извършва по желание на клиентите и няма задължителен характер

Предвид очакваното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 октомври 2014 г. EVN България напомня, че всеки битов и малък стопански клиент на дружеството има възможност както при всяка промяна на цени досега, да отчете своя електромер към 1 октомври 2014 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис. Самоотчитането няма задължителен характер, извършва се по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си към 1 октомври 2014 г. в декларация, която се подава в удобен за клиента EVN Офис (декларацията се предоставя и попълва на място). При попълването u е необходимо да бъдат посочени ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер. Тези номера фигурират във всяка една фактура за консумирана електроенергия. За по-голямо удобство клиентите следва да записват и телефон за обратна връзка с цел установяване на контакт с клиента в случай на грешно подадени данни.

При предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 30 септември 2014 г. включително по старите цени, а от 1 октомври 2014 г. – по новите тарифи, в случай че бъдат определени от ДКЕВР.

Предоставянето на декларациите в EVN Офисите е безплатно и ще се извършва в периода от 1 октомври (сряда) до 3 октомври 2014 г. (петък) включително. Работното време е от 08:00 ч. до 17:00 ч. Посещението в EVN Офис е необходимо с цел гарантиране достоверността на показанията както за дружеството, така и за клиентите. Пълен списък с адресите на всички EVN офиси по места може да бъде намерен на следния адрес: http://www.evn.bg/getattachment/efcdaa1d-10cd-4d88-80da-1ab4cb31bf14/EVN_Office.aspx

За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 1 октомври 2014 г. в случай на определяне от ДКЕВР на нови цени от тази дата, важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:

• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през септември 2014 г. до 30 септември 2014 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.

• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 октомври 2014 г. до датата на отчитане през октомври 2014 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.
Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 септември 2014 г. включително и потребление по нови цени от 1 октомври 2014 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 ноември 2014 г.

ЕVN България
Телефонен център 24 часа в денонощието
0700 1 0007 – телефон при липса на захранване
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg
www.evn.bg
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн