Проверяваме осигуровки, трудов договор и задължения с ПИК

STZAGORA.NET
Над 2450 са новите потребители получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора до края на месец август. Чрез него лицата могат да проследят движението по данъчно-осигуиртелната си сметка, размера на осигурителния доход върху който са осигурени, да проверят дали информацията от трудовия им договор съответства на същата декларирана от работодателя им и други. 1630 са исканията подадени с ПИК от клиенти за издаване на различни документи от НАП в Стара Загора от началото на годината.

Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения.

Към момента най-използвани услуги чрез ПИК са:

* справка за трудов договор – позволява на лицето да провери вида на трудовия си договор – за пълен 8 часов работен ден или 4 часов такъв;
* справка за осигурителния доход- съдържа информация върху каква сума работодателят внася осигурителни вноски на съответното лице;
* справка за задължения за данъци и осигурителни вноски;
* справка за извършени плащания – съдържа информация за сумите платени от лицата през съответната данъчна година;
* справка за членството на лицата в пенсионен фонд;

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя ПИК, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването му е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите, и се получава в момента на подаване на заявлението, лично от лицето. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис.

Повече информация за услугите предоставяни от НАП може да бъде получена на телефон: 0700 18 700, на цената на градски разговор и от информационните брошури, които НАП разпространява в страната.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн