Областната администрация и Тракийския университет подписаха споразумение за сътрудничество

STZAGORA.NET
Петгодишно споразумение за сътрудничество между Областната администрация в Стара Загора и Тракийския университет беше подписано от областния управител Живка Аладжова от една страна и ректора на висшето учебно заведение проф. Иван Станков и декана на Стопанския факултет проф. Иван Георгиев – от друга.

Идеята е двете институции да обединят усилията си за осъществяване на съвместна дейност като иницииране и осъществяване на проекти за насърчаване на регионалната икономика и развитие, подобряване практическата подготовка на студентите от специалностите в Тракийския университет и повишаване на административния капацитет на регионалното управление чрез обучение през целия живот.

Сътрудничеството ще се осъществява посредством обединяване на професионалните ресурси на двете страни, необходими за постигане на набелязаните цели.

Страните се споразумяха да участват в актуализиране и разработване на академичните учебни планове и програми, свързани с регионалното развитие и управление, както и да участват в подготовката и провеждането на обучителни и научни форуми.

Предвижда се ръководството на Тракийския университет да препоръчва, а Областна администрация Стара Загора да приема студенти-стажанти за провеждане на преддипломен стаж, в зависимост от учебния план.
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн