Над 25 000 кв.м улици ще бъдат асфалтирани в града и населените места в община Казанлък

STZAGORA.NET

С асфалтирането на ул. „Шейновска“, северно от ПМГ „Никола Обрешков, започна изпълнението на Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 година, свързана с ремонт и асфалтиране на пътната инфраструктура в града и населените места. Продължава ремонтът и на 4-класната пътна мрежа на територията на общината в участъците Ръжена-Кънчево-Розово-Бузовград, завършено е преасфалтирането по ул. „Мир“ в с. Кънчево, изгражда се алея зад бл. 39 в ж.к. „Изток“. Завършен е текущият ремонт на частта от републикански път I-5 по бул. „Никола Петков“ и бул. „Освобождение“. Той бе направен от Община Казанлък, съгласно Споразумителен протокол с Агенция „Пътна инфраструктура“. След проведена обществена поръчка по ЗОП за изпълнител на дейностите бе избран „Пи Ес Ай“ АД.

В третия завършващ участък от бул. „23 Пехотен Шипченски полк“, от ул. „Александър Стомболийски“ до пътен възел „Кремона“, в момента „ВиК“ ЕООД извършва подмяна на водопроводната мрежа. След приключване на дейностите и осигуряване на здрава основа на ремонтирания участък ще бъде асфалтирана и тази част от главната улица.

Следващите улици, които ще бъдат ремонтирани и асфалтирани в Казанлък са „Чавдар войвода“, „ Христо Ботев“ в участъка от паметника на Георги Кирков до ул. “Стара планина”; и „Стара планина“ – от ул. “Хр. Ботев” до ул. “Ал. Стамболийски“. Това ще се извърши след като експлоатационните дружества „Сити газ“ и EVN приключат своята работа по тези улици, а Община Казанлък реконструира тротоара пред Поликлиниката и паркоместата в района.

Изпълнители на дейностите по ремонт, реконструкция и асфалтиране на улиците в Казанлък и населените места и на общинската пътна мрежа са Димас“ АД – Габрово и „ПКС Ес Би Ес“ АД – Стара Загора. Сключените договори с „Димас“ са за 16 обекта от пътната инфраструктура, „ПКС ЕС Би Ес“ ще изпълнява дейностите в с. Ръжена. Нова обществена поръчка ще бъде проведена за ул. „Дунав“ в с. Розово, за която няма изпълнител. В Инвестиционната програма бе включена за асфалтиране през тази година и ул. „Надканижа“ в Казанлък. Това стана с Решение № 958/28.05.2014 г. на Общински съвет- Казанлък за промяна в Приложение 13, поради наличие на освободен финансов ресурс от останалите позиции в програмата.

През 2012 г. Община Казанлък ремонтира и асфалтира 44 улици с обща площ 80 000 кв.м. За 2013 г. асфалтираните улици са 35, а общата им площ е 86 000 кв. м.

През 2014 г. ремонт и асфалтиране ще бъдат извършени на улици, общински пътища и междублокови пространства с обща площ близо 43 000 кв.м.
#svz

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн