Председателският съвет към ОбС Стара Загора подкрепи със становище Декларация на Тракийския университет

STZAGORA.NET

Проф. д-р Мая Гълъбова

Председателският съвет към ОбС Стара Загора подкрепи със становище Декларацията на членовете на Академичния съвет на Тракийски университет. Чрез нея академичното ръководство на ТрУ търси съдействие от държавните и местните институции за връщането на проф. д-р Мая Гълъбова в състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ – Университетска АД.

Изпратената Декларация до председателя на ОбС Стара Загора Емил Христов бе разгледана на Председателски съвет и подкрепена. Становището гласи, че в своята дейност Общинския съвет винаги е подкрепял работата както на болничните структури, така и на създаването на висококвалифицирани медицински кадри в университета. Обучението на медицинските специалисти и развитието на академичната общност са неделима част от просперитета на болничните заведения.

Чрез изпратеното до представителите на държавата и местната власт становище Председателския съвет към ОбС Стара Загора апелира представителите на държавата – да се намесят в създалата се ситуация и в съответствие със своята компетентност, да подкрепят включването на проф. д-р Мая Гълъбова отново в Състава на директорите. Като един от мотивите е, че симбиозата между болничните структури и висшето образование не бива да бъде пренебрегвана, а стимулирана.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн