Откриват офиса на Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора

STZAGORA.NET
На 20.05.2014 г. от 10.00 часа заместник–министърът на образованието и науката Иван Кръстев ще открие официално офиса на Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора, който се намира на ул. “Княз Александър Батенберг” 19.

Центърът за кариерно ориентиране работи от 1 октомври 2012 г. Той е създаден по Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Центърът е част от мрежата на 28–те центъра в цялата страна. Проектът има за цел да създаде съответствие между националната ни и европейската политика в областта на кариерното ориентиране и ученето през целия живот, да създаде методически ресурс по кариерно ориентиране.

В Центъра за кариерно ориентиране работят 7 кариерни консултанти, сертифицирани по международната програма за обучение на кариерни специалисти GSDF. Тяхната задача е в рамките на проекта да обучат 24 000 ученици от област Стара Загора.

Обученията са насочени към учениците от 1-12 клас и са съобразени с възрастовите им особености. Темите на обученията са разнообразни и информацията, която се предоставя, е полезна, достъпна и интересна.

Центърът за кариерно ориентиране се ангажира с индивидуални консултации, с организиране на форуми по кариерно ориентиране, с професионални ателиета и празници на професиите.

Стремежът на Центъра за кариерно ориентиране е да достигне до всички деца и младежи и да им предостави полезна информация за тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн