Как могат да упражнят правото си на глас избиратели с изгубена, открадната, повредена или унищожена лична карта – указания на МВР

STZAGORA.NET
Звената „Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25 май 2014 г.

В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ше бъде издадеио удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2014 г., по искане на гражданите ще им бъде издавано необходимото удостоверение, с което да гласуват.

3. За издаване на удостоверение гражданите лично подават искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 20 май 2014 г. до 24 май 2014 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 25 май 2014 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

4. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.

5. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОНПАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 25 МАЙ 2014 Г.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн