Община Казанлък констатира дефекти след зимния период по новоасфалтираните улици, изпрати протоколи до изпълнителите

STZAGORA.NET

Бул. "23-ти пехотен Шипченски полк"

Община Казанлък изпълнява своята програма за ремонт и реконструкция на обекти със социална значимост, както и за ремонт и асфалтиране на улици и пътища на територията на Казанлък и населените места. През 2012 г. бяха ремонтирани и асфалтирани 44 улици, през 2013 г.– 35 улици, а за 2014 г. са включени 18 обекта – улици в града и населените места и пътища от 4-класната пътна мрежа.

Целта на Община Казанлък е подобряване на пътната инфраструктура на територията на цялата община, което в такъв мащаб не е правено през последните повече от 20 години. Заедно с извършване на дейностите от фирмите изпълнители, избрани след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, Общината осъществява и контрол върху изпълнението.

Комисия, съставена от експерти в Община Казанлък, направи оглед на всички улици, като едновременно с установяването на пътни участъци с нарушено покритие след зимния период и в резултат на обилните пролетни дъждове, е установено и наличие на дефекти по някои улици, асфалтирани през 2013 г. Комисията изготви констативни протоколи и писмено уведоми фирмите изпълнители. Съгласно сключените договори между тях и Община Казанлък, е посочен гаранционен срок, в който изпълнителите са длъжни да отстранят констатираните дефекти за своя сметка.

Относно бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ – установеният дефект е в резултат на положената от „ВиК“ ЕООД недостатъчно здрава основа, след извършен от дружеството ремонт на ВиК-съоръжение. Тук изпълнител на асфалтирането е „Димас“ АД.

Констативният протокол за установен дефект на ул. „Кремона“ е изпратен на изпълнителя „Пътно-строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД.

Община Казанлък има отговорността не само да осъществява ремонт и реконструкция на обекти от инвестиционната програма, които са важни за гражданите, но и да извършва контрол за качеството на тяхното изпълнение.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн