Казанлък: „Екобулпак“ АД ще се грижи за разделното събиране на отпадъци в общината

STZAGORA.NET
„Екобулпак“ АД въвежда система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в община Казанлък. Новият проект ще допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в района на Казанлък.
Според сключения с общината договор, „Екобулпак“ АД разполага и обслужва два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени – за стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови отпадъци. Това улеснява гражданите при разделянето на отпадъците, както и не затруднява излишно придвижването на автомобилите и пешеходците по улиците.

„Екобулпак“ АД осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране.

В момента на територията на община Казанлък се разполагат цветните контейнери. Ще бъдат поставени общо 186 бр. жълти и 186 бр. зелени контейнера за разделно събиране. Контейнерите могат да се използват и за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, направени от хартия, пластмаса, метали и стъкло – например, вестници, списания, легени, метални прибори за хранене, стъклени чаши и др.

„Екобулпак“ АД организира информационно-образователна кампания за населението с цел разясняване на ползите от разделното събиране и рециклирането на отпадъци.

Досега организацията има изградени системи за разделно събиране на отпадъците в над 40 общини в цялата страна – Пазарджик, Велинград, Търговище, Ямбол, Габрово, Сливен и др.

„Екобулпак“ АД е национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2013 г. дружеството рециклира над 65 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло. За 6 години „Екобулпак“ АД е изградило със собствени инвестиции шест инсталации за сортиране на отпадъци – в Габрово, Пазарджик, кв. Требич (София), кв. Филиповци (София), Ямбол и Търговище.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн