Зелена светлина за строежа на Регионалното депо за отпадъци в Стара Загора

STZAGORA.NET

С днешното решение на правителството отпадна и последното препятствие пред изпълнението на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, коментира кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

На своето редовно заседание правителството днес даде съгласието си, в полза на община Стара Загора, да бъде учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти – частна държавна собственост. Терените са с обща площ около 225 дка и са необходими за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците. Проектът е включен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и община Стара Загора е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ.

На 14.03.2014 г. кметът Тодоров постави подписа си под договора за изпълнение на Регионален център за управление на отпадъците. Очаква се разрешителното за строеж да бъде издадено до дни и да стартира самото изграждане, което ще продължи 7 месеца.

Дейностите по изпълнението трябва да приключат до м.юли 2015 г. Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците е 32,5 млн.лв. с ДДС. Той включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране. Избраният изпълнител чрез открита процедура за обществена поръчка е ДЗЗД „Иринополис” гр. София. Над 2 300 души ще се включат в строителните дейности, които трябва да приключат до 16 декември т.г., а до края на април 2015 г. ще тече срокът за отстраняване на дефектите.

Проектът премина през доста затруднения – съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устойствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата и строителството вече може да започне.
#gerb

социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн