Близо 630 000 лева са свободните пари за усвояване чрез „МИГ Гълъбово 2011”

STZAGORA.NET

„МИГ Гълъбово 2011” е местна инициативна група, създадена за подпомагане на община Гълъбово като малко населено място по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В момента е обявен последен, четвърти прием за този програмен период, а свободните средства за усвояване от гълъбовци са почти 630 000 лева.

Директорът на местната инициативна група в Гълъбово Вилияна Вичева съобщи, че в момента тече период за консултиране и подпомагане при подготовката на проектите – от 09.01.2014 г. до 05.03.2014 г. в офиса на МИГ. Периодът на последния прием на документите за подпомагане за този програмен период ще бъде от 11.02.2014 г. до 05.03.2014 г.

За повече информация: Гълъбово 6280, бул.“Република“ №47; тел. 0418/62 246; E-mail: ns_miggalabovo@abv.bg; www.mig-galabovo.eu

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 31 484 лева, както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 146 175 лева, както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 59 365 лева, както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 298 283 лв., както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО“, Подмярка 323А – Опазване и възстановяване на природното наследство, Подмярка 323Б – Опазване и възстановяване на културното наследство. Общ разполагаем индикативен бюджет по мярка 323 – 36 363 лв., както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем идикативен бюджет по тази мярка – 87 289 лева, както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн