Миньорите от „Мини Марица–изток” обявиха протестна и стачна готовност

STZAGORA.NET
Декларацията е оповестена в http://www.knsb-bg.org

Финансовата нестабилност на „Мини Марица–изток” ЕАД повишава социалното напрежение сред колектива и поражда редица въпроси за бъдещето на дружеството. Липсата на средства за резервни части, технологично оборудване и обслужване, за лични предпазни средства и не на последно място – на инвестиции за развитие на задължителните минни дейности, ще доведат в най-скоро време до невъзможност за осигуряване на гориво (въглища) за централите. Само осигуряванета на средства за работни заплати не гарантира сигурността на трудовата заетост, а още по-малко здравословните и безопасни условия за труд на работните места на миньорите. Това заявяват в своя декларация синдикалните организации на ДСО на КНСБ и ФСО „Подкрепа” при „Мини Марица – изток” ЕАД, изпратена до министър-председателя на Р България Пламен Орешарски, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и до централите на двата синдиката.

„Като представители на работниците и служителите в най-голямото въгледобивно дружество в България заявяваме пред Вас всеобщото безпокойство и повишаващото се социално напрежение от тежкото финансово състояние, в което се намира дружеството ни. Предприетите мерки за стабилизиране на електропроизводството в комплекса са недостатъчни поради ниската продажна цена на добиваните от нас въглища. С продължаващото неразплащане между НЕК и електро производителите в комплекса „Марица – изток” потокът на финансови средства към дружеството, може да се каже, е никакъв”, се посочва още в декларацията. Миньорите изтъкват, че всичко това води до невъзможност да се покрият минималните нужди за работа на дружеството, но въпреки това то продължава да изпълнява задълженията си за доставка на гориво за електрическите централи, само и единствено благодарение на високия професионализъм на изпълнителския, инженерно-техническия и ръководен персонал.

Миньорите посочват, че въпреки обещанията за запазване на трудовите доходи и изплащане на фонд работна заплата, за да продължи дружеството, макар и на загуба, да осигурява енергийната независимост и националната сигурност на страната с цел осигуряване на най-неотложните за това производствени разходи, се е стигнало дори и до непълното засега изплащане на дължимите трудови възнаграждения.

„Все още не искаме да мислим, че определени заинтересовани кръгове чрез поставени лица по високите етажи в енергетиката се стремят да доведат дружеството до фалит и раздробяване, с което да опровергаят Вашите думи, че то ще продължи да бъде сто процента държавно”, се обръщат към властимащите миньорите.

Миньорите настояват, за да не се появи, макар и частица, съмнение за стремеж за унищожаване на въгледобива в „Марица – изток”, управляващите незабавно да предприемат мерки за финансово стабилизиране на дружеството. Те апелират това да се случи чрез достигане на реална цена на добиваните въглища и изпълнение на многобройните решения и предложения от проведените браншови съвети.

Работещите в „Мини Марица – изток” ЕАД декларират, че ако не бъдат предприети незабавни мерки от страна на управляващите за изпълнение на поставените искания, ще използват всички действия за запазване на работните им места и на въгледобива в „Марица – изток”, който гарантира енергийната независимост на Република България.
#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн