Космическото време: Мощно комплексно слънчево радиоизбухване вчера. Противоречиви прогнози за геомагнитната обстановка

STZAGORA.NET
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчеватта активност беше ниска. След мощното X1.1 изригване от групата петна 1890 вчера сутринта имаше само няколко слаби изригвания от клас C. Рентгеновият поток обаче остава висок – около нивото C1.1. Това до голяма степен се дължи на появата на нови активни центрове на източния лимб както на север, така и на юг от екватора.

Станалото вчера рано сутринта X-изригване се оказа много богато на съпътстващи явления. То беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса и слаба протонна ерупция. От друга страна подобно на своя “брат-близнак” (X- изригването от 8 ноември сутринта също от областта 1890), то бе съпроводено от комплексно радиоизбухване. Явлението отново обхвана цялата мегахерцова област между 100 и 1000 мегахерца. Слънченият радиопоток на честота 245 MHz се увеличи около 800 пъти спрямо среднодневната стойност на радиоиндекса F10.7 по време на пика на избухването. Съответното увеличение на честоти 410 и 610 MHz беше около 200 пъти. При 2695 MHz (контролната честота за “ten-flare”, т.е. радиоизбухванията в гигахерцовия обхват) увеличението бе 2 пъти.

На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите петна 1890, 1893 и новоизгрялата 1895. На север от екватора е залязващата група 1887, както и новоизгряващата 1896. Най-големият активен център откъм видимата от Земята страна на Слънцето продължава да бъде областта 1890. Тя запазва своя магнитен клас “бета-гама-делта”, но общата й площ вече се е свила до 500 милионни части от слънчевия диск.

По обща площ преобладават петната в южното полукълбо.

С интерес се очаква появата на източния лимб на старата група 1875. Това трябва да стане през следващите 24-36 часа. Наблюденията през последните дни от сондата STEREO-A показаха, че тази област значително е увеличила своята активност спрямо нивото си от преди около две седмици.

Боулдърското число е 90. По наша груба оценка Волфовото число е около 70-75. Слънчевият радиоиндекс F10.7 е 154. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е приблизително 470 км/с.

В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 ноември) слънчевата активност ще бъде умерена. Вероятността за изригване от клас M e 60% за всеки един от трите дни. Вероятността за мощно изригване от клас X, както и за протонно (СЕЧ) изригване е по 30% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 ноември ще е около 155.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена поради CH HSS – ефект (влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция). Планетарната суббуря се възобнови около полунощ и вече проъдлжава почти половин денонощие. Над полярните райони тя се е активирала включително до ниво на геомагнитна буря със средна мощност (K=6). Актуалните карти за аврорална активностт дават основание да считаме, че в момента над нощната половина на Земята в полярните райони има мощна аврорална активност. Ще очакваме снимки на полярни сияния по-късно днес.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита вече повече от две седмици е почти постоянно завишен спрямо обичайния фон. Той обаче остава под нивото за радиационна буря.

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна. Прогнозите за следващите два дни обаче са доста противоречиви. Това се дължи на различните резултати за слънчевия вятър по двата основни числени модела – този на космическия център Годдард на НАСА, и по ENLIL (моделът на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър). Според ENLIL-модела ефектът от срещата на Земята с изхвърления вчера облак слънчева коронална маса ще бъде незначителен. Според модела от Годдард обаче (виж и нашия бюлетин от 01ч00мин снощи привечер), на 12 ноември Земята ще срещне почти фронтално облака слънчево вещество. Според този резултат би трябвало да се очаква геомагнитна буря или поне най-малкото геомагнитно смущение на 12-ти и особено на 13 ноември.

Засега ще дадем прогнозата от Боулдър за следващите два дни, а тя е че на 12 и 13 геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитно смущение на средни ширини за утре и на 13 ноември е 10%.

Поради относително благоприятните условия за слънчеви протонни изригвания, в рамките на 3-дневната прогноза (11-13 ноември) има значителна вероятност СЕЧ-потокът на геостационарна орбита да достигне и надхвърли прага за радиационна буря.

Доц. д-р Борис КОМИТОВ
Ръководител на Центъра
за слънчев и слънчево-земен
мониторинг – Стара Загора
http://heliotaraxy.com/
#spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн