Общият устройствен план на Долината на тракийските царе ще бъде готов до март 2014 г.

STZAGORA.NET

Екип, ръководен от проф. д-р арх. Александър Александров – ръководител на Катедра „Градоустройство“ в УАСГ-София и ръководител на колектив „Форум Александров“ изготвя Общия устройствен план на територия с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“, община Казанлък. В екипа работят още доц. Малвина Русева, арх. Светлана Александрова и археологът доц. д-р Георги Нехризов.

На 4 октомври в Заседателната зала на Община Казанлък главният архитект на община Казанлък Ивелин Недялков и екипът по изработването на плана дадоха специална пресконференция за работата до този момент и връзката между изработването на Общия устройствен план на Долината и археологическите проучвания за съставяне на археологическа карта на Казанлъшката котловина.

Проф. Александров подчерта, че Долината на розите и тракийските царе е своеобразен музей под открито небе и притежава прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство. Затова целта с изготвянето на ОУП на Долината на тракийските царе е да се систематизират всички обекти в Долината, предимно тракийските паметници, да се анализират, да се установи връзката помежду им, връзката с останалите исторически обекти и епохи и със съвременното развитие на територията като инфраструктура, ландшафт и др., т.е. да се постигне синергия. Този план ще бъде в пряка връзка с приетия на последната сесия на Общинския съвет ОУП на град Казанлък, с разработвания ОУП на общината като цяло и на подробните устройствени планове на отделните обекти. ОУП на Долината на тракийските владетели ще бъде един инструмент за управление на територията, която е наситена с артефакти от древната цивилизация на траките.

Участието на археолог в екипа е много важно, защото Долината на тракийските царе притежава безценно богатство и ние се стремим да го покажем, казаха архитектите в екипа.

Доц. д-р Георги Нехризов сподели, че Казанлъшката долина има висока концентрация на тракийски могили, и задачата е тези паметници на тракийската култура и бит да бъдат обвързани с инфраструктурата, за да се получи симбиоза между работата на архитектите и на археолозите.

През 2012 г. Министерски съвет отпусна целеви средства в размер на 350 хил. лв. за Долината на тракийските царе. 50 хил. лв. бяха за разкриване на гробницата край с. Бузовград, а останалите – за изготвяне на Общ устройствен план на Долината и за проектиране социализацията на гробниците „Хелвеция“, „Грифоните“ и „Оструша“. Община Казанлък обяви обществени поръчки за избор на изпълнител на плана и за проектирането, като екипът на проф. Александров спечели поръчката за изработване на Общия устройствен план на територия с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“, община Казанлък.

До месец март 2014 г. планът ще бъде готов и ще бъде предоставен за обществено обсъждане.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн