Новите цени на тока, новата фактура и разликите й от старата

STZAGORA.NET
Решение № Ц – 25/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР):
– Нови цени на електрическата енергия от 01.08.2013 г.
– Нова ценова структура
– Ново съдържание на фактурата за електрическа енергия.

Нова ценова структура

Oт 1 август 2013 г. три от компонентите на крайната цена вече няма да се изписват в отделни редове и стойно- сти във фактурата, а ще бъдат прибавени към цената за електрическа енергия.

Това са компонентите:

– добавка за зелена енергия
– добавка за невъзстановяеми разходи
– добавка за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия.

Те ще бъдат превеждани на Националната електриче- ска компания (НЕК) от търговците на електрическа енер- гия, включително от крайните снабдители, какъвто е EVN България Електроснабдяване, под формата на добавка „задължения към обществото“. Тази добавка няма да се изписва отделно във фактурата за битови клиенти.

Вашата фактура за август 2013 г.

Стандартен подход при смяна на цени: във фактурата през месец август отчетният период се разделя на две – разходи за месец юли и разходи за месец август. Отчет- ният период не се променя. При изчислението на об- щата стойност на фактурата се събират стойностите на консумираната енергия по стари и по нови цени:

СТОЙНОСТ НА КОНСУМИРАНАТА
ЕНЕРГИЯ ПО СТАРИ ЦЕНИ =
Брой дни от последното отчитане до 31.07.2013 г. (вкл.)
х
средна дневна консумация на клиента
за пълния отчетен период
х
стара цена

СТОЙНОСТ НА КОНСУМИРАНАТА
ЕНЕРГИЯ ПО НОВИ ЦЕНИ =
Брой дни от 01.08.2013 г. (вкл.) до следващото отчитане
х
средна дневна консумация на клиента
за пълния отчетен период
х
нова цена

Начини на плащане

Вие разполагате със следните начини за заплащане на консумирана енергия:

* Интернет банкиране, директен дебит, банкомат;
* Transcard, ePay, SMS;
* Каси на Български пощи.

Можете да платите задълженията си бързо и лесно и чрез новата интернет платформа EVN Онлайн плюс на www.evn.bg.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн