Община Казанлък връчи предписания на фирми, извършващи продажба или смяна на гуми

STZAGORA.NEТ
Във връзка с нерегламентираното палене на гуми и в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба автомобилни гуми, Община Казанлък предприе редица действия за недопускане горенето на гуми на територията на общината. Изготвени са предписания до лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми. Тези лица са задължени да сключат договор с организация или лице по оползотворяването на излезлите от употреба гуми, които пък от своя страна трябва да притежават документ, че имат това право по Закона за управление на отпадъците.

Към 20 август предписания са връчени на 17 фирми на територията на община Казанлък. Представени са 2 договора, с които се гарантира предаването на излезлите от употреба автомобилни гуми на лица, отговорни за тяхното оползотворяване. Изготвен е Регистър на обектите на територията на община Казанлък, които извършват продажба и/или смяна на гуми.

След изтичане на 10-дневния срок от връчване на предписанията ще бъде направена повторна проверка от звено „Екоконтрол“ дали те са спазени в посочените обекти и ако не са, на фирмите ще бъдат наложени предвидените законови санкции.

Община Казанлък апелира към гражданите, които самостоятелно сменят гумите на автомобилите си, да не ги изхвърлят до контейнерите за смет, които са достъпно място за ромите.

За съжаление, Законът за управление на отпадъците не дава по-големи правомощия на общините за контрол на пунктовете за изкупуване на метали, които без проблем приемат тел от гуми, капаци от шахти, пътни знаци и др., чието възстановяване струва скъпо на Общината. Промени в закона в тази посока са очаквани от общините.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн