Започва ремонтът на ул.”Ген. Столетов” и „Христо Ботев” в Стара Загора

STZAGORA.NEТ

Започва ремонтът на две от най-натоварените улици в Стара Загора – „Генерал Столетов” и „Христо Ботев”. Днес бе направена първата копка по Проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, чрез който през следващите 24 месеца ще бъдат обновени изцяло три основни улици и 22 междублокови пространства. Тя бе направена от кмета Живко Тодоров (вляво на снимката) и инж. Латьо Латев, представител на изпълнителя ДЗЗД „ПИ ЕС”. На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет Емил Христов, ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова, Диана Любомирова от ДЗЗД „ПИ ЕС” и др.

В ход е изпълнението на първия етап от проекта, който включва цялостен ремонт на ул. «Ген.Столетов» (от ул. «Д-р Т.Стоянович» до бул. «Крайречен») с обща дължина 2533 м и ул. «Христо Ботев» (от ул. «Одринска епопея» до бул. «Крайречен») с обща дължина 2960 м. Ще бъдат подменени пътните настилки, тротоарите, шахтите, маркировката. Ще бъдат възстановени липсващите на места дървета и зелена растителност.

В първия пакет от обекти са и Градина „Доша Николова” (известна повече като „Баня Пиперка”), Градина „Берое” и две големи междублокови пространства между улиците ”Ген. Столетов” №100, ”Граф Игнатиев” № 51, 53, ”Подполковник Калитин” № 79, 85 и между улиците ”Христо Ботев”, ”Любен Каравелов”, ”Стефан Караджа” и ”Братя Жекови”.

Проектът ще подобри значително качеството на живот на хората в града и ще го направи по-привлекателен и атрактивен както за жителите на Стара Загора, така и за туристите, каза кметът Живко Тодоров. Ще се създадат повече удобства и забавления за всички възрастови групи и ще се осигури свободен достъп за хора в неравностойно положение.

Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ е на стойност 9,5 млн. лв. и е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/026 от 20.05.2013 г. между Община Стара Загора и УО на Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013). Съфинансирането от страна на общината е в размер на 5%.

Изпълнител на строително монтажните работи е ДЗЗД „ПИ ЕС“, като договорът с тях е подписан на 13 август 2013 г. Строителният надзор ще се извършва от „ГИД – Г Консулт“ ЕООД, град София.

Вторият етап на проекта, който ще се изпълнява до 2015 г., включва цялостен ремонт на ул. „Братя Жекови”, реконструкция на десетки по-малки улици, междублокови пространства, детски площадки и др.
#gerb

социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн