Над 15 700 клиенти на EVN България са се регистрирали за безплатната услуга „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“ по sms и имейл

STZAGORA.NET
Безплатната услуга позволява клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения, което намалява риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове Над 15 700 клиенти на EVN България са се регистрирали за услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“ по sms или имейл за шестте месеца от нейния старт. Заявявайки услугата, клиентите получават известия по sms или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава 3 дни преди прекъсване на снабдяването. Услугата е безплатна за всички битови клиенти на EVN България, без значение на ползвания от тях мобилен оператор.

Услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“ позволява на клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения, което намалява риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове. Важно предимство на услугата е, че предотвратява и разходи на клиентите за повторно включване на електрозахранването.

Заявяването на услугата се извършва чрез попълване на декларация, в която се вписва:
* име на клиента
* ИТН (номер на измервателна точка)
* валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).

С цел да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата (или упълномощено от него лице) да предаде попълнената декларация в най-близкия EVN Офис в Югоизточна България.

В случай че ползвателят на услугата има повече от една неплатена фактура към едно ИТН, той ще получи информация за общата сума на задълженията. Ако той е собственик на повече от един обект (на негово име са регистрирани повече от едно ИТН за електроенергия), клиентът може да заяви да получавате информация за различните ИТН на един мобилен номер или един имейл адрес.

Като допълнителна опция със същата декларация клиентите имат възможност едновременно да заявят и удобната услуга за ежемесечно получаване на информация по SMS или имейл за стойността на консумираната електроенергия.

При въпроси, свързани с услугата „Известяване преди прекъсване за неплатени задължения“ по sms и имейл, клиентите на дружеството могат да се свържат с денонощния телефон за информация 0700 1 7777 или по имейл: info@evn.bg.

ЕVN България
Телефонен център 24 часа в денонощието:
0700 1 0007 – телефон при аварии
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg
www.evn.bg
#gerb

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн