Старозагорските старейшини одобриха рокади в състава на Общинския съвет и постоянните му комисии

STZAGORA.NET

Д-р Соня Митева от ГЕРБ и Илка Петрова от Коалиция БСП-ПБС са новите членове на Общинския съвет в Стара Загора. Те влязоха в качеството си на старейшини на мястото на избраните за депутати Пламен Йорданов (ГЕРБ) и Георги Гьоков (Коалиция за България) по силата на обстоятелството, че са следващите в листите на двете политически сили.

Групата на ГЕРБ отсега нататък ще се води от Мариана Кръстева, със заместник Стефан Анков. Кръстева наследява на поста експредседателя на групата Пламен Йорданов.

Промени бяха приети и в състава на постоянните комисии. Председател на ПК по финанси и бюджет стана Деян Димитров от ГЕРБ (на мястото на Пламен Йорданов), а новият член на същата комисия е Иван Велев. Адвокат Илка Петкова оглави Постоянната комисия по социална политика, чийто председател бе Георги Гьоков. Ще участва и в работата на ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Д-р Соня Митева влиза в Постоянната комисия по здравеопазване и екология и в ПК по култура, туризъм и вероизповедания. Добрин Янков стана член на ПК по спорт и младежки дейности.

С 29 гласа “За”, 6 “против” и петима въздържали се Общинският съвет одобри обединението от 1 юли на звената за извънучилищни дейности Младежки дом, Народна астрономическа обсерватория и Общински детски център в Център за наука, култура и изкуство. Ръководителят му ще бъде избран с конкурс.

Втори поглед към събитието:

Общинският съвет реши за закриването на Общинската агенция по приватизация и сливането на извънучилищни звена в Център за наука, култура и изкуство

От 1 юли 2013 г. към Общински отрасъл „Образование“ в Община Стара Загора започва да функционира Център за наука, култура и изкуство, който ще обедини извънучилищните звена Младежки дом, Народна астрономическа обсерватория и Общински детски център в единна структура. Предложението на кмета Живко Тодоров беше одобрено от общинските съветници по време на провеждащото се днес 23-то редовно заседание на Общински съвет Стара Загора.

Обединението се прави с цел по-добра координация между звената, без да се променя числеността на персонала и естеството на работа в тях, поясни ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. Те ще имат един ръководител, който ще бъде избран с конкурс. Участниците ще трябва да представят програма за развитието на центъра. Нуждаем се от специалисти, харизматични хора, очакваме от тях да разширят клубните дейности в различните възрасти. Търсим надграждане на структурата, както е в другите големи градове, с които се сравняваме. Предстои да бъде приета Програмата за работа с младежите, имаме Стратегия за работа с децата, но е важно те да бъдат изпълнявани. Очакванията са да имаме добри резултати, обобщи мотивите зам.-кметът.

Също в сила от 1 юли се закрива Дирекция „Административно обслужване” в общината, като се обособяват четири отдела – „Административно-стопански дейности“, „Административно обслужване на гражданите“, „Административни бюра“ и „Административно осигуряване на Общински съвет“ на пряко подчинение на секретаря на общината, като се запазва числеността на администрацията на 332 души. Промяната се прави с цел намаляване на йерархичните нива, създаване на по-добра субординация и организация на работа на администрацията и постигане на по-голяма ефективност в управлението.

По предложение на Надзорния съвет, поради изчерпване на предмета на дейност, се закрива Общинската агенция по приватизация, решиха още с единодушие съветниците. Мотивът е, че през последните 4 години агенцията е извършила само 19 сделки за по-малко от 2 милиона лева. Функциите на ОАП ще се поемат от общинската администрация, а контролът ще се осъществява от Постоянната комисия по стопанска политика към ОбС. Спестените разходи от издръжката на приватизационната агенция ще бъдат насочени за издръжка на администрацията.

Общинският съвет взе решение за отпускане на още 100 хил. лева от резерва на общината за провеждането на Балканиада по лека атлетика за мъже и жени на 27 и 28 юли в Стара Загора. Те ще бъдат към предвидените първоначално 50 000 лв., които се оказаха недостатъчни. Средствата ще бъдат предоставени на Спортен клуб по лека атлетика „Берое” за финансиране на организацията и провеждането й.

По решение на общинския съвет, общинското търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД ще бъде преместено в сградата на бившето „Бюро по труда” на ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 22. За целта се предоставя имота, който е общинска собственост, за безвъзмездно ползване. След ремонта на сградата в нея ще бъдат настанени още Административно бюро „Център“, счетоводството на Социалните домове, счетоводството на „Детски ясли”, както и звено ”Благоустройство и озеленяване”. За нуждите на „Обредни дейности” ЕООД са разпределени помещения в североизточната част на сградата, в които ще се настани администрацията, погребалното бюро и магазинът за младоженци.

Съветниците не подкрепиха проекторешението за възлагане изработването на Общия устройствен план (ОУП) на община Стара Загора, който осигурява развитието на селата в нея по единни критерии през следващите 20 години.

В началото на днешната сесия бяха прекратени правомощията на избраните за депутати Пламен Йорданов от групата на ГЕРБ и Георги Гьоков от БСП. Техните места заеха следващите в листата – д-р Соня Митева от ГЕРБ и адвокат Илка Петрова от Коалиция БСП-ПБС.

Излизането на народните представители от ОбС наложи промени и в състава на постоянните комисии. На мястото на Пламен Йорданов председател на ПК по финанси и бюджет стана Деян Димитров от ГЕРБ, а нов член на същата комисия е Иван Велев. Адвокат Илка Петкова оглави Постоянната комисия по социална политика, чийто председател бе Георги Гьоков. Тя ще бъде участва и в ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Д-р Соня Митева влиза в Постоянната комисия по здравеопазване и екология и в ПК по култура, туризъм и вероизповедания. Добрин Янков стана член на ПК по спорт и младежки дейности.

Новият председател на групата на ГЕРБ в ОбС е Мариана Кръстева, а заместник-председател е Стефан Анков.

От първоначално обявения дневен ред с 61 точки бяха оттеглени три.
#бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн