НАП напомня за вноските на самоосигуряващи се лица

STZAGORA.NET
Офисът на НАП в Стара Загора напомня на самоосигуряващите се лица и техните счетоводители, че месечните осигуровки, придружени от декларация образец 1, се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се плащат задължително по ЕГН на лицата, а не по Булстат.

Над 1830 лица от Област Стара Загора (за Казанлък 501 лица) са допуснали грешки в подадените годишни декларации обр.6 за 2012 г. и не са наредили дължимите суми по ЕГН на лицата. С цел своевременно отстраняване на грешките, същите ще бъдат служебно отстранени от инспекторите в НАП, а там, където е необходимо, лицата ще бъдат поканени да подадат коригиращи декларации. Самоосигуряващите се лица, които не са платили в срок задълженията си за социални осигуровки за 2012 г., ще получат покани за погасяване на сумите в законоустановения срок. Апелираме към същите да проверят дали платените вноски са преведени по ЕГН (промяната в законодателството е от 2009 г.), както и да проверят състоянието на данъчно-осигурителната си сметка. Справката е достъпна от портала за Е-услуги на НАП с електронен подпис или ПИК.

Важно условие при единната сметка е коректното подаване на видовете осигурителни и данъчни декларации, както и фактът, че задълженията се погасяват по реда на възникването им.

Парадоксът е, че дори новорегистрирани фирми допускат грешката и внасят сумите на самоосигуряващите се лица по Булстат, а не по ЕГН, което води до проблеми в данъчно-осигурителната сметка на лицата. Специално внимание от НАП – Стара Загора обръщат на това, че при попълването на платежните нареждания към единната сметка се вписва само ЕГН на самоосигуряващото се лице, а не както в масовите случаи и ЕГН, и БУЛСТАТ.

При започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок от 7 дни. Декларациите се подават лично, чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка.

Повече информация по темата може да бъде получена на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна или на място в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн