Казанлък: Върховният административен съд отхвърли жалбата на НЧ „Искра 1860” относно разпределението на субсидията

STZAGORA.NET
Със свое Решение № 7683 от 05.06.2013 г. Върховният административен съд на Република България остави в сила Решение № 95 от 01.06.2012 г. на Административен съд – Стара Загора по административно дело № 132/2012 г., с което се отхвърля като неоснователна жалбата на СНЦ Народно читалище „Искра – 1860” против решение от 9.04.2012 г. на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2012 г. за читалищата на територията на община Казанлък, съобщиха от Пресцентъра на Община Казанлък. Решението на ВАС е окончателно.

В своите мотиви, изложени на 4 страници, ВАС е категоричен: „Административният съд е направил правилна преценка, че оспореното от жалбоподавателя решение от 9.04.2012 г. е прието от компетентен орган, в законен състав и с необходимото мнозинство, при отсъствието на нарушение на чл. 22, ал. 1 от Закона за народните читалища.“ Това оспорване е поддържано от подателя на жалбата – СНЦ Народно читалище „Искра – 1860“, с аргумент, че при извършване на разпределението не е била приложена методика, изготвена от Министерството на културата. ВАС обаче казва, че в тежест на жалбоподавателя, който се ползва от този довод, е било да предостави такава методика, но това не е направено. След като не се посочва наличието на методика, следва, че такава не е била приета, заключава съдът.

Поради това касационната инстанция приема, че решението на Административния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. Направените от жалбоподавателя разноски по делото не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд оставя в сила Решението от 1 юни 2012 г. на Административен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн