Община Чирпан: Започва ремонтът в родната къща на Яворов

STZAGORA.NET

В родната къща на големия чирпански поет Пейо Яворов днес бе поставено началото на строително-ремонтните работи по проект “Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”.

Преди първата копка в Общинската администрация се проведе пресконференция, чийто цел бе да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с напредъка на проекта, с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията му.

В къщата на Яворов се събраха десетки граждани на Чирпан за водосвет по повод започващия ремонт. След молитвата за ползотворна и спорна работа на отец Георги кметът Кичка Петкова направи първата копка.

Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалнo развитие, в изпълнение нa Договор BG161PO001/3.1-03/2010/029.

* Стойност на проекта: 1 370 040.69 лв.
* Съфинансиране от ЕФРР: 1 107 938.20 лв.
* Съфинансиране от държавния бюджет: 195 518.51 лв.
* Собствен принос на бенефициента: 66 583.98 лв.
* Продължителност на проекта: 24 месеца
* Начало: 23.11.2011 г.
* Край: 23.11.2013 г.

Строително монтажни дейности по къща-музей „П. К. Яворов”:
* Строително монтажни дейности на експозиционната зала, библиотеката и архива на музея.
* Изграждане на малък културно-информационен център.
* Изграждане на камерна сцена на открито с осигурени съвременни удобства за посетителите.
* Озеленяване и изграждане на алейна мрежа.

Доставка на специализирано оборудване:
* Система за симултанен превод и многоезикови беседи.
* Мултимедийно оборудване.
* Оборудване за озвучаване на откритата сцена.
* Обзавеждане и оборудване за културно-информационния център.
* Инсталиране на парково и художествено осветление в района на атракцията.
* Монтиране на платформа за хора с увреждания.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн