Община Стара Загора запазва позиции на администрация с най-малко служители на глава от населението

STZAGORA.NET

Емил Христов

Община Стара Загора запазва позициите си на администрация с най-малко служители, съотнесени към броя на населението, според направените изводи в анализа на Съвета за административната реформа. В дневния ред на предстоящата на 21 февруари сесия на ОбС Стара Загора кметът Живко Тодоров ще внесе предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и на числеността на персонала, която се увеличава с 1 бройка (кметският наместник на присъединеното с местен референдум с.Яворово към община Стара Загора) на 332 души от 01.01.2013 година. Това съобщи на редовната си пресконференция след проведения председателски съвет Емил Христов – председател на Общинския съвет. Предложението на кмета предвижда средствата за работни заплати и осигурителни вноски за общинската дейност „Общинска администрация” за 2013 година, в размер на 689 740 лева, да се осигуряват за сметка на местни приходи.

Във връзка с внасянето на проекта за Бюджет-2013 на предстоящата сесия Емил Христов припомни, че в края на 2012 г. Община Стара Загора е реализирала преходен остатък от местни дейности в размер на 4 775 058 лева, приблизително толкова е и от държавни дейности – 4 774 817 лев. Общият размер на приходите от данъци за 2012 година е в размер на 13 982 244 лева, което е 103.5% от планираните за годината. Отчита се увеличение от 11.3% в сравнение със същия период на миналата година, или 1 423 936 лева повече, което се дължи на по-добрата събираемост на данъка за моторни превозни средства.

Председателят на ОбС ще внесе на сесията предложение за избор на две комисии – за провеждане на конкурс за управител на „Тролейбусни превози“ ЕООД, тъй като на 21.03.2013 г. изтича договорът за управление на сегашния управител инж.Димитър Авджиев (който също ще участва в конкурса), и за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на община Ст.Загора, въпреки добрите резултати от работата на досегашния омбудсман – Павлина Делчева, чийто договор също изтича в края на месец март.

Емил Христов внася и предложение за предприемане на действия за подобряване на финансово-икономическото състояние на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД. В него е включено изготвянето до 8 март 2013 г. на правен и икономически анализ на задлъжнялото общинско дружество, в който да бъде включена подробна информация за финансовото му състояние, варианти за преструктуриране на дълговете, при налагане на ефективен контрол върху дейността му, или за преструктуриране на дейността, чрез преобразуване на дружеството или прехвърляне на търговското му предприятие, при което лечебната дейност да бъде прехвърлена на държавно лечебно заведение, каквото в общината се явява МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД.

Дневният ред на сесията включва общо 43 точки и питания. В нея на първо четене влизат и три наредби – за общинската собственост, за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи, и за реда при поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.

По злободневната тема за “Бедечка” Емил Христов акцентира на това, че по никакъв начин Общината не бива да подава сигнали, които разколебават инвеститорите. “Не можем да променяме непрекъснато правилата на играта – да правим квартал и да заличаваме квартал”, каза той, и призова активните по казуса страни да проявяват активност когато трябва, а не примерно след 10 години, когато проблемът стане неразрешим.
*

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн