Три варианта за действие по казуса “Бедечка”

STZAGORA.NET
Факт е, че общественият натиск за реституиране на земите край река “Бедечка” през двете десетилетия демокрация досега беше много силен. Идеята за създаването на пълноценен парк там винаги е стояла в сенчестия ъгъл на общественото внимание, затова острото й поставяне днес от природозащитниците ни дойде сякаш малко изневиделица. Явно екосъзнанието, и то предимно на младото поколение, е в етап на ярка акселерация, щом процесът стигна и до Стара Загора. Ако, разбира се, генезисът на шумотевицата не е чисто предизборен.

Какво да се прави в тази ситуация? От една страна – нужни са милиони за обезщетения на собствениците, за да запазим парка. От друга – пак милиони за инфраструктура на бъдещия квартал. Пари ще се дават и в единия, и в другия случай. 

Откъдето и да погледнем проблема, възможните изходи от него са три:

1. Избираме един от горните два варианта и действаме, като правим или парк, или квартал. Минусът е, че ни чака голямо охарчване – или за обезщетяване на собствениците и строителство на паркова инфраструктура, или за градоустройство, ако ще правим квартал. Друг минус е, че загубилата страна ще остане недоволна и няма да бъде постигнат желаният обществен мир.

2. Тъй като не разполагаме с нужните средства, не избираме нищо и оставяме нещата такива, каквито са сега – до някога напред във времето, когато кризата ще отмине и общинската хазна ще може да си позволи парк или квартал. Междувременно можем да направим местен референдум по въпроса. Минусите са, че на собствениците чакането ще им дойде вповече. А вероятно и на природозащитниците, като подвариантът е двете страни да се изпокарат помежду си, въвличайки в скандала цяла Стара Загора. Плюсът е, че ще минем със съвсем скромни средства за освежаване на сегашния парк.

3. Трети, компромисен вариант: Разделяме спорната площ по вертикалата север-юг. Едната част – източната ивица покрай река Бедечка, включваща самосъздалата се ценна екосистема – остава девствен и непокътнат парк. Втората половина – ивицата по протежение на ул.”Иван Вазов” (бившата “Куйбишевска”)  - се застроява, макар и в редуциран обем спрямо сегашния Подробен устройствен план. Плюсовете на варианта са, че и двете страни ще бъдат удовлетворени. И нов квартал ще има, и паркът с речната екосистема ще бъде съхранен. Нужните средства за обезщетения на собствениците ще бъдат значително по-малко – само за онези имоти, които ще изчезнат от кадастралната карта, отстъпвайки място на парка. Този вариант ще осъществи правилото – не всичко наведнъж, а постепенно, на малки стъпки, като след всяка се оглеждаме назад за предизвикания от действието ни ефект.

Максим Добрев
*

share button

3 коментари on “Три варианта за действие по казуса “Бедечка””

  • димитров wrote on 3 февруари, 2013, 8:09

    може би най – разумното предложение до сега

  • Кусева wrote on 4 февруари, 2013, 15:28

    И всички недомислици на някои пак за сметка на всички! Докога?

  • Кусева wrote on 4 февруари, 2013, 15:32

    Има и четвърто решение. Както е в София. Не струва пари и удовлетворява всички. Но и някои не стават за управляващи. Трябва да се запомнят кои са те поименно.


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн